Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından düzenlenen "Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu yönetmelik ile bankaların orta ve uzun vadede pasif yapılarını daha sağlıklı hale getirerek daha istikrarlı ve güvenilir bir fonlama sağlaması amaçlandı.

NİFO'nun Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan Net Stable Funding Ratio standardının Türkiye'nin G-20 taahhütleri kapsamında bankacılık mevzuatının Basel III standartlarına tam uyumunu sağlamak amacıyla hazırlandığı bildirilen açıklamada, "Likidite riski yönetiminde vade uyumsuzluğunu yönetmeyi amaçlayan yapısal bir oran olan NİFO, bilançonun aktif ve özkaynak dâhil pasif kalemlerinin ilgisine göre kalan vadeleri ve işlemlerin niteliği dikkate alınarak bankaların istikrarlı biçimde fonlanmasını sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aylık olarak hesaplanacak olan NİFO oranının üç aylık aritmetik ortalamasının asgari yüzde 100 olarak tutturulmasının gerektiği belirtilerek, bu yükümlülüğün 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceği ve bu tarihe kadar söz konusu oranın BDDK’ya raporlanması gerektiği vurgulandı.

AA

Kurban Bayramı Tatilinde Demir Yollarını 7,5 Milyon Kişi Kullandı Kurban Bayramı Tatilinde Demir Yollarını 7,5 Milyon Kişi Kullandı

Kaynak: aa