Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lise 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları online olarak 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Online sınav ekranında bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayıldı ve derse ait puanı “Sıfır” oldu. Sınav sonuçları ise AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık lise ve Açık Öğretim ortaokulu sonuçları açıklandı. 2023/1 dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

AÖO SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPlLDI ?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

 

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının Sabah Oturumu Yapıldı KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının Sabah Oturumu Yapıldı

Editör: Editör Masası