ALZ-BİLİNÇ, Dernek şubesi bulunmayan, yalnızca yazılı, dijital yayınlarla ve uzaktan eğitimle desteklenen, ön araştırmalar ve Dernek Merkezine fiziksel uzaklığı da kriter alınarak belirlenen 5 ilde hasta ve hasta yakınlarına yüz yüze “Alzheimer Hastalığı Belirtileri, Evreleri, Bakımı ve Korunma Yöntemleri Eğitimi”, “Alzheimer Hastalarının Yaşam Kalitesini Artırıcı Önlemler ve İletişim Eğitimi”, hasta yakınlarıyla “Deneyim Paylaşım Atölyeleri”, hastalar ve ailelerine ve alanda görev yapan yerel yöneticilere “Alzheimer Hasta ve Bakım verenlerinin Sosyal ve Yasal Hakları Bilgilendirme - Hak Temelli Bilinçlendirme Eğitimi” ve yerel gönüllülere “Farkındalık Elçileri Eğitimi” vermeyi amaçlıyor.

2 C63 A F89 D423 479 B 9331 A C D4 C2 A3 D F C D

Bu başlıklarda toplamda 2 gün sürmesi planlanan eğitimler, Artvin, Erzincan, Tunceli, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilece şekilde planlanmış olup, Erzincan, Diyarbakır ve Şanlıurfa eğitimleri tamamlandı. 
Artvinde gerçekleşecek programlar şu şekilde; 
24 Mayıs 2024 Cuma günü Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Personeli için farkındalık eğitimi verilecek. 
24 Mayıs Programı şu şekilde; 
 11:00-12:30 Alzheimer Nedir, Belirtileri, Tanı, Tedavi ve Korunma Yöntemleri Doç. Dr. Yüksel Erdal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı 
Artvin Çoruh Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri için farkındalık eğitimi 
13:00-13:45 Alzheimer Nedir, Belirtileri, Tanı, Tedavi ve Korunma Yöntemleri Doç. Dr. Yüksel Erdal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı
 13:45-14:30 Alzheimer Hastalannın Bakım ve İletişimi Ümmügül Geyik, Türkiye Alzheimer Derneği Eğitim Sorumlu Hemşiresi 
14:30-15:15 Alzheimer Hasta ve Bakım Verenlerinin Sosyal ve Yasal Hakları Hak Temelli Bilinçlendirme Eğitimi Öznur Sarıahmetoğlu, Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü 
15:15-15:30 Beden 15:30-16:15 Deneyim Paylaşım Atölyesi Klinik Psikolog Sanem Sultan Yörük Özer, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 16:15-16:45 Farkındalık Elçileri Eğitimi Füsun Kocaman, Türkiye Alzheimer Derneği Genel Müdürü 
16:45-17:00 Soru-Cevap

Ölçme Değerlendirme Semineri Yapıldı Ölçme Değerlendirme Semineri Yapıldı

21128 E45 477 C 49 E2 A0 F E D C77 E D62 A C E D

25 Mayıs 2024 Cumartesi günü programı;
Artvin İl Özel İdaresi Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Sinema Salonunda 13:00-13:45 Alzheimer Nedir, Belirtileri, Tanı, Tedavi ve Korunma Yöntemleri Doç. Dr. Yüksel Erdal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı 
13:45-14:30 Alzheimer Hastalarının Bakım ve İletişimi Ümmügül Geyik, Türkiye Alzheimer Derneği Eğitim Sorumlu Hemşiresi 
14:30-15:15 Alzheimer Hasta ve Bakım Verenlerinin Sosyal ve Yasal Hakları Hak Temelli Bilinçlendirme Eğitimi Öznur Sarıahmetoğlu, Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü 
15:15-15:30 Beden 
15:30-16:15 Deneyim Paylaşım Atölyesi Klinik Psikolog Sanem Sultan Yörük Özer, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:15-16:45 Farkındalık Elçileri Eğitimi Füsun Kocaman, Türkiye Alzheimer Derneği Genel Müdürü 
16:45-17:00 Soru-Cevap
Eğitimlerin içerikleri doğrultusunda Merkez tarafından seçilen hekim, hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı eğitmenler, Istanbul Merkezde ön “Eğitmen Eğitimi” aldıktan ve Pilot Eğitim gerçekleştirdikten sonra, bu illere interaktif ve yarı kurgulanmış eğitimleri gerçekleştirmek ve gönüllü Farkındalık Elçileri yetiştirmek üzere gönderilidiği belirtildi. 
Eğitimler sırasında katılımcıların bilgi ve beceri kazanma kazançları anket ve röportajlarla ölçümlenmekte ve raporlandığı karılımcılara daha sonra başvurmaları ve çevrelerini de yararlandırmaları için Türkiye Alzheimer Derneği tarafından proje kapsamında hazırlanan kitapçık verileceği aktarıldı. Katılımcılar ile yapılan bu yakın temas çalışmalarda, kendileri Dernek şubesi kurma konusunda yüreklendirilmekte, böylelikle ilişkilerin kalıcı hale getirilmesinin yolları araştırılmaktadır.
Eğitim sona erdikten sonra da bu program kapsamında eğitim alan ve bölgedeki bilinçlendirmeyi artırmak üzere gönüllü çalışmalar yürütecek olan Farkındalık Elçileri ile düzenli iletişim sürdürülecek ve onların düzenledikleri Farkındalık Toplantılarından geribildirimleri alınacak; yeni tedavi yöntemleri, yönetmelik, yasa, mevzuat gibi konularda Farkındalık Elçilerinin bilgileri aktarıldığı kaydedildi.

Editör: Haber Merkezi