İl Genel Meclisi 5. dönem 2. toplantı 1. birleşimi meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan yer alan Ardanuç’a bağlı Cevizlik köyünün ismi ve Cevizlik Köyüne bağlı Berigeçe mahallesinin ismi değiştirildi.

Mecliste alınan karara göre Cevizlik Köyünün ismi ‘Cevizli’ Berigeçe Mahallesinin ismi ise ‘Şehit Pilot Fatih Keskin’ olarak değiştirildi.

İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda şu ifadeler yer aldı:

Çocuk Konuk Evi Kapılarını Açtı Çocuk Konuk Evi Kapılarını Açtı

“İl Genel Meclisimizin 04.01.2024 tarih ve 3 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Cevizlik Köyü Berigeçe bağlısının (Mahalle) isminin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 7267 sayılı Kanunla değişik 2/D maddesi hükümleri uyarınca "Şehit Pilot Fatih Keskin" olarak değiştirilmesi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde; Artvin Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 15.12.2023 tarih ve 19763 sayılı yazılarına istinaden, Artvin İli Ardanuç İlçesine bağlı Cevizlik Köyü isminin, İl İdare Kurulunca alınan 28.11.2023 tarih ve 2023/9 sayılı kararı doğrultusunda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 7267 sayılı Kanunla değişik 2/D maddesi hükümleri uyarınca "Cevizli Köyü" olarak değiştirilmesi talebine binaen,

Bahse konu Berigeçe bağlısının Şehit Pilot Fatih Keskin olarak değiştirilmesi hususunda 08/12/2021 tarih ve 11 sayılı Köy İhtiyar Heyeti kararı ile İl İdare Kurulunun 28/11/2023 tarih ve 8 sayılı kararı doğrultusunda, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Cevizlik Köyü Berigeçe bağlısının (Mahalle) isminin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 7267 sayılı Kanunla değişik 2/D maddesi hükümleri uyarınca "Şehit Pilot Fatih Keskin" olarak değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun mütalaa olunmakla, düzenlenen rapor İl Genel Meclisimizin takdir ve tasviplerine sunulur.”

Hikmet BAŞAR

Editör: HİKMET BAŞAR