Atatürkçü düşünce derneği( ADD) Artvin Şube başkanı Ahmet Nişancı Trabzon’da düzenlenen Karadeniz bölge toplantısına katıldı. Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ADD Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı, ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Genel Başkan Yardımcısı Taylan Devrim Ercan, Genel Sayman Basri Gürsoy, GYK Üyesi Arif Güvenir’in ve on beş şube başkanının katılımlarıyla ve ADD Doğu Karadeniz Bölge Sorumlusu Cemal Verep ve ADD Trabzon Şube Başkanı Arif Atalay’ın düzenleyiciliğiyle Trabzon’da gerçekleştirildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Mustafa Hüsnü Bozkurt Ve Genel Merkez Katılımcıları ve şube başkanlarının Türkiye’nin ve ADD’nin sorunları üzerinde değerlendirmelerin yapıldığını belirten Nişançı, toplantı sonrası yapılan değerlendirmeleri sıraladı;

Atatürkçü Düşünce Derneği yasal olarak Kamu Yararına Çalışan Dernekler içinde yer almaktadır.

Derneğimizin yönetiminde yer alan yönetici ve üyelerimizin Türk Toplumunun Atatürkçü Düşünce Işığıyla aydınlatılmasında büyük bir sorumluluğu ve görevi vardır.

Özel öğrencinin doğum günü kutlandı Özel öğrencinin doğum günü kutlandı

Atatürkçüler bu görev ve sorumluluğunu yerine getirirken Atatürkçü Düşünce (Kemalizm) İlkelerinden asla ödün vermeyecektir.

Kemalizm ilkelerin yaygın bir biçimde öğretisi ve iletisi sırasında yürekli davranılacak ve insanlarımızın yaşadığı en ücra yerlere kadar ulaşılması için her türlü yasal olanaklar kullanılacaktır.

Ülkemiz nüfusunun büyük bir çoğunluğu bugün sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük bir sıkıntının yanı sıra, büyük bir güvensizlik içindedir.

Yönetenlerin adaletli davranmamaları, eşitlik ve göreve uygunluk gözetmemeleri sonucu emekliler, işçiler, alt katman devlet görevlileri yoksulluk içinde kıvranmaktadırlar.

Derneğimizin Şube ve üye sayısının artırılması toplumun aydınlanmasına daha çok katkı sağlayacaktır. Öncelikle İl Şubelerimiz Temsilcilikler kurarak yeni şubeler açılmasına öncülük edecektir.

Yeni üyeler kazanılmasında Atatürk İlkelerine ve Derneğimiz Tüzüğüne bağlılık ön planda tutulurken, insanlar arasında bir astlık üstlük anlayışsızlığına asla yer verilmeyecektir.

Birçok şubemizin ekonomik nedenlerle ofis sorunu yaşadığı gerçeğini aşmak için üye olsun olmasın Kemalist Değerlere gönül veren varlıklı insanlarımızın daha fazla katkı sağlamalarına ve üyelerin de aidatlar yanında bağış yapmalarına çalışılmalıdır.

Üye aidatları bugünkü ekonomik koşullar içinde çok değersizdir. İlk Genel Merkez Kurultayında mutlaka günün koşulları dikkate alınarak yükseltilecektir.

Yasallık ölçülerini büyük bir özenle dikkate alarak şubelerin gelir artırıcı ekonomik çalışmalar yapmaları tavsiye edilir.

Ali Eray ÇELİK