Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan başkanlığında, Belediye binası toplantı salonunda saat 13.00’da meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye meclisi gündem maddelerini görüşmek üzere bir araya geldi. Açılış ve yoklama yapılmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ardından gündem maddeleri hakkında bilgi verildi.

Gündem Maddeleri;

-Şehir İçi Dolmuş Tarifesinin Görüşülmesi

-2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi

Meclis toplantısında 2 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karara bağlanması neticesinde sona erdi.

Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu Ziyareti Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu Ziyareti

Hikmet BAŞAR