Kocaeli’nde 30 Ağustos Ortaokulu'nda ücretli öğretmen statüsüyle görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin velilerden izin almadan ve okul idaresine dahi bilgi vermeden ilkokul çocuklarının kafasına takke takarak ve okuldan çıkararak camiye götürmeye çalışırken velilerin tepki göstermesi sonucu amacına ulaşamadı. Konu ile ilgili Eğitim-İş Artvin Şube Başkanı Filiz Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Derslerin okullarda işlendiğini hatırlatan Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

“Video kaydında kafasına takke taktığı çocukları okuldan dışarı çıkarmaya çalışan öğretmen, “Çocukları nereye götürdüğü, velilerden izin almadan bunu hangi hakla yaptığı, okul idaresinin konudan haberdar olup olmadığına” dair sorulan sorulara, olayın kendisi kadar vahim bir cevap vermiş, adeta itirafta bulunmuştur.
 

Velilerden izin almadığını ve okul idaresini de bu ziyaretten haberdar etmediğini söyleyen öğretmen, veliden gördüğü tepki üzerine çocukları geri okula sokmak durumunda kalmıştır.
 

Seçim Sonuçları Eğitime Nasıl Yansıyacak? Seçim Sonuçları Eğitime Nasıl Yansıyacak?

Olay üzerine Kocaeli 1 No’lu şubemiz okula giderek bilgi almış, okul müdürü ve öğretmenlerle görüşmüş ve gerekli uyarıları yapmıştır. Yine de kamuoyu önünde bazı kritik noktaların tekrar altını çizmek şart olmuştur:
 

Ders, okulda işlenir. Okul dışında yapılacak gezi ve etkinlikler için izin prosedürleri belli olup, bu prosedürler Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bu prosedürleri aşıp ders saatinde çocukların keyfi olarak okul dışında herhangi bir yere götürülmesinin hem hukuki hem meşru zemini yoktur.
 

Okullar, çocuklarımız için en güvenli yer olmak zorundadır. Tam da bu yüzden çocukları keyfi olarak ve aileleri ile okul yönetimine haber dahi vermeden okul dışına çıkarmak, onların tehlikeye açık hale gelmesine zemin hazırlamaktır. Herhangi bir kaza ya da felaketin geri dönüşü olmayacağı gibi, kamuoyunun eğitim sistemine haklı olarak duyduğu güvensizlik de artacağından, bu tip zararlı uygulamaların telafisi zor toplumsal etkileri olacaktır.
 

MEB, öğretmenlere “mesleki eğitim adı altında” ezbere videolar izlemeyi dayatıp, ücretli ve sözleşmeli öğretmen ayıbını sürdüreceğine, tüm eğitim emekçilerin kadrolu istihdam hakkını teslim etmeli ve göreve başlattığı her eğitim emekçisini yasal prosedürler ve temel eğitim ilkeleri tarafından bilgilendirmelidir.
 
Kocaeli 1  Nolu Şubemizin gösterdiği laiklik refleksi, Eğitim-İş’in ülkenin hiçbir yerinde laiklik ve pedagoji karşıtı eylemlere geçit vermeyeceğinin de ispatı olmuştur.
Başöğretmenin eğitim neferleri olarak, bize emanet edilen gelecek nesilleri kimsenin karanlık düşlerine feda etmeyeceğimizin bir kez daha altını çiziyoruz.”

Editör: ALİ ERAY ÇELİK