Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan’ın yaptığı basın açıklamasında, Cerattepe'de sürdürülen madencilik faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkileri vurgulanarak, Anayasa Mahkemesi'nin Cerattepe ÇED olumlu kararını iptal ettiğini hatırlattı.

Karahan, Türkiye'deki madencilik anlayışının doğanın yağmalanması ve zenginliklerin talanı olarak algılandığını belirterek, yasaların bu doğrultuda biçimlendirildiğini ve ülkenin yabancı maden tekellerinin yağma alanına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Whatsapp Image 2024 06 05 At 17.49.07

Erzincan İliç'teki maden faciasının, yıllar öncesinden beklenip ilgililerin uyarılmasına rağmen, yerli işbirlikçileri aracılığıyla yabancı maden tekellerinin kar hırsıyla çalışmalarına devam ettiğini belirten Karahan, Erzincan'daki felaketin çevresel etkilerinin boyutlarının hesaplanamadığını ve gelecek kuşaklara yüzlerce yıl sürecek bir sorun bırakıldığını vurguladı.

Artvin'de madencilik faaliyetlerinin geniş bir alana yayıldığını belirten Karahan, TEMA'nın çalışmasına göre Artvin'de 525 maden ruhsatı bulunduğunu ve bunların il yüzölçümünün yüzde 71'ine karşılık geldiğini söyledi. Bu durumun yalnızca Artvin'e özgü olmadığını, ülkenin tamamının parsellendiğini ifade etti.

Cerattepe Bölgesi'nde başlatılan madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerinin çok ağır olacağı bilindiğinden, yaklaşık 30 yıldır bu felakete karşı mücadele ettiklerini belirten Karahan, bu mücadelenin sivil toplumun örgütlenmesi, hukuksal girişimler ve bilimsel çalışmalarla ülke kamuoyuna mal olduğunu ve çevre mücadelelerine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin 7 yıllık bir yargılama sürecinden sonra 1 Kasım 2023 tarihli kararı ile özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini belirten Karahan, kararın gerekçesinde 2009/7 Genelgesi kapsamında alınan ÇED Olumlu kararının iptal edilmesi gerektiğinin vurgulandığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi kararlarının tüm yargı organlarını bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlatan Karahan, Cerattepe Bölgesi'nde sürdürülen madencilik faaliyetlerinin hukuki dayanağının kalmadığını ve bu nedenle faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Yeşil Artvin Derneği, Anayasa Mahkemesi kararı esas alınarak Rize İdare Mahkemesi kararı beklenmeksizin Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını, üretime yönelik tüm faaliyetlerin sonlandırılmasını talep ediyor. Dernek, faaliyet alanından sorumlu tüm kamu idaresinin, yasal dayanağını kaybetmiş olan madencilik faaliyetlerini durdurmasını, verilmiş olan tüm izinlerin kaldırılmasını ve yeni izinlerin verilmemesini beklediklerini belirtti.

Karahan, ülke genelinde yaşanan çevre felaketlerinin dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade ederek, 2024 yılı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cerattepe'ye özgürlük getirecek Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını talep ettiklerini belirtti. Anayasa Mahkemesi kararını Cerattepe ormanlarına, doğasına ve bu ormanlarda yaşam bulan tüm canlılara armağan ettiklerini söyleyen Karahan, yedi yıldır süren hukuki mücadelenin sonunda alınan kararın önemine dikkat çekti.

Karahan konuşmasında şunları kaydetti:

“Halen Cerattepe Bölgesinde sürmekte olan madencilik faaliyeti 2009/7 Genelgesine dayanmakta olduğundan ve bununla ilgili Anayasa Mahkemesinin iptal kararı bulunduğundan yapılan madencilik faaliyeti dayanaksız kalmıştır. Karardan sonra yapılan her madencilik faaliyeti açıkça yasa dışı hale gelmiştir.

GSB Gençlik Yaz Okulu Başlıyor! GSB Gençlik Yaz Okulu Başlıyor!

Bütün bu sebeplerle ekte sunulan Anayasa Mahkemesi kararı esas alınarak Rize İdare Mahkemesinin kararı beklenmeksizin Cerattepe bölgesinde sürdürülmekte olan madencilik faaliyeti derhal durdurulmalı, üretime yönelik bütün faaliyete son verilmelidir. Faaliyet alanından sorumlu bütün kamu idaresinden yasal dayanağını kaybetmiş olan madencilik faaliyetinin durdurulmasını, verilmiş olan bütün izinlerin kaldırılmasını, yeni izinler verilmemesini bekliyor ve talep ediyoruz.

Ülke genelinde yaşanan bütün çevre felaketleri dayanılmaz boyutlarda devam etmekle birlikte 2024 yılı 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Cerattepe ’ye özgürlük getirecek Anayasa Mahkemesi kararının uygulanacağı talep ediyoruz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararını 7 yıldır esir olan Cerattepe ’de bir kez daha duyuruyor, kararı Cerattepe ormanlarına, doğasına, bu ormanlarda yaşam bulan bütün canlılara armağan ediyoruz.”

Whatsapp Image 2024 06 05 At 17.49.24

Whatsapp Image 2024 06 05 At 17.49.08

Editör: ALİ ERAY ÇELİK