Antarktika’dan Artvin’e geldi Antarktika’dan Artvin’e geldi

Okul Müdürü Bülent Süner projenin amacı ile ilgili, “'Sosyal Aktivitelerin ve Kariyer Planlarının e-Portfolye ile İzlenmesi ve Çevreci Faaliyetlerin AB ile uyumlu sürdürülmesi‘’ni kapsamaktadır.” dedi.

Süner, “3 Mart 2024 ile 27 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 öğretmen, 9 öğrenci ve 2 refakatçi öğretmen ile bir yıl sürecek proje kapsamında; çocukların izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi yoluyla öğrenci ihtiyaçlarına çözüm bulma, kurs faaliyeti ile öğretmenlerin dijital eğitim ortamını kullanma, eğitim kalitesini arttırma ile eğitimde kalite oluşturmak amaçlanmıştır.’’ifadelerini kullandı.

Süner, projeye başvurma sebepleri hakkında şunları söyledi:

"Okulumuz öğretmenleri ve öğrencilerinin ihtiyaçları ,öğrencilerin gelişimine yönelik akademik ve kişisel süreçlerinin düzenlenmesi, çevreci çalışmaların arttırılması, yabancı dil eğitiminde yeni yöntemlerin uygulanması hedeflenmiştir.”

Öğretmenlerin eğitimi için kurs hizmeti faaliyetinin olacağını ifade eden Süner, "Yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi için yabancı dil öğretmenlerinin eğitim öğretimi proje hareketliliği kapsamında değerlendirmesi ve benzeri faaliyetler bu süreçte gerçekleşecek.’’dedi.

Ayşe ÖZDER

Eğitimde Kalite 'ERASMUS Projesi' 1