Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Ek zam, Meclis Genel Kurulu’nda teklifin ilgili maddesine önerge ile eklendi. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış oranı Ocak ayı döneminden geçerli olmak üzere yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Meclis Genel Kurulu’nda iki gün süren mesainin ardından 12 maddelik yasa teklifinin oylamasına 345 milletvekili katıldı. Teklif 273 kabul, 69 ret, üç çekimser oyla kabul edildi.

2024 yılının ilk ayında emeklilerin aldığı maaşlar tamamen eridiğini ve emeklilerin temel ihtiyaç malzemeleri bile alamaz duruma geldiğini belirten Tüm Emeklilerin Sendikası Ardanuç Şubesi, “İktidar, emeklilerle adeta dalga geçmektedir” dedi.

Basın açıklamasında Emeklilerin ülke nüfusunun yüzde 19’unu, seçmenin ise yüzde 25’ini temsil ettiğini belirten Tüm Emeklilerin Sendikası Ardanuç Şube Başkanı Azmi Yavuz, “Bizler alın ile el emeğiyle, bilgi ve deneyimle uzun yıllar çalışarak ülke ekonomisine hayat verdik. Bizim gücümüzün farkında olan iktidar, yaptığı haksızlıkların endişesiyle, sendikal örgütlenmenin önüne yapay engeller çıkarıyor. İktidar bizim örgütlenmemizden korkuyor” dedi.

Emekliler Günü Değil Sefalet Yılı Kutlu Olsun

Yavuz, basın açıklamasında kullandığı ifadeler şu şekilde;

“İktidara bir kez daha sesleniyoruz, korkunun ecele faydası yok. Emeklilerin ve emekçilerin sabrını daha fazla zorlamayın. Bu ülkenin kaynakları, ülke nüfusunu refah için yaşatmaya yeterlidir. Sorun, kaynak değil, üretim değil, bölüşümdeki tercih sorunudur. Sorun, bizim açımızdan da haklarını örgütlerde talep etme sorunudur. Bu bilinçle, önümüze çıkan her türlü engelleri aşarak, insan onuruna yaraşır yaşam koşulları elde edinceye kadar mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz.

Bütün emeklileri de sesimize ses katmaya, birlikte mücadele etmeye, Tüm Emeklilerin Sendikası’nda örgütlemeye çağırıyoruz.

Bağışları Toplayacak İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak Bağışları Toplayacak İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak

Bizlerin yaşam kalitesini günbegün düşürerek gücümüzü yok etmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Ama her şeye rağmen inatla diyoruz ki yılgınlık yok karamsarlığa yer yok ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’ amaç cellada inat bir nefes daha fazla yaşamak, direnmek inatla kararlıkla onurlu bir yaşam bir yaşam kurana dek mücadeleye devam etmeliyiz. Ümitsizliğe yer yok.

Cumartesi annelerini düşünün 700’ncü eylemini sürdürmekte, Boğaziçi Akademisyenlerini düşünün 2,5 yıldır her Pazartesi arkalarını rektöre dönerek demokratik üniversite taleplerini savunanlarını düşünün. Berfo anayı düşünün, 90 küsur yaşına rağmen inatla bir milim dahi geri atmadan çocuğunun kemiklerini alabilmek için yaptığı mücadeleyi düşünün.

Size ne oluyor? Ne bu karamsarlık? Nedir bu güvensizlik? Artık üzerinizdeki ölü toprağını atın. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok. Sağımız solumuz pust yatağı olmuş, etrafımızı çakal sürüleri sarmış, yağmacılar ülkemizi talan etmekte. Bunlarla baş etmenin yolu, birbirimize dayanarak, kol kola, omuz omuza olmaktan geçer.”

Ali Eray ÇELİK