YEREL
Giriş Tarihi : 09-07-2021 10:40   Güncelleme : 09-07-2021 10:40

AFAD Çalıştayı gerçekleşti

AFAD Müdürlüğü koordinesinde il risk azaltma planı çalıştay açılışı ve AFAD ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısı Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre Salonunda saat 11 de gerçekleştirildi.

AFAD Çalıştayı gerçekleşti

Açılış konuşmasını yapan AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı; “ 2 gün sürecek 1. Çalıştayımızda kısa adı İRAP olan İl Afet Risk Azaltma Planının hazırlanma sürecinde paydaş kurumlarla gerekli fikir alışverişini sağlamak üzere toplandık” dedi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Avcı; “  2 gün sürecek 1. Çalıştayımızda kısa adı İRAP olan İl Afet Risk Azaltma Planının hazırlanma sürecinde paydaş kurumlarla gerekli fikir alışverişini sağlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. 1 ay içerisinde de 2. Çalıştayımızı düzenleyip elde edilen veriler doğrultusunda İRAP planımız Kasım ayına kadar hazırlayıp valiliğimizin uygun görüşünden sonra bakanlığımızın onayına sunulacaktır. Yıl sonunda 81 ilin il afet risk azaltma planları tamamlanıp AFAD başkanlığımızca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bu kapsamda hazırlanmakta olan Artvin İl Afet Risk Azaltma Planı; Artvin ilinin afet riskleri, fiziki ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak olası afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken stratejiler ve eylemleri tanımlayan bir belge niteliği taşıyacaktır.

Artvin ilimizde bugüne kadar gerçekleştirilen risk azaltmaya yönelik yapılan çalışmalarımız ise şunlardır; İlimizde heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetlerine yönelik müdürlüğümüz tarafından bütünleşik Afet tehlike haritaları hazırlandı. Heyelan duyarlılık haritası için 951 heyelan sahası haritalandı. Kaya düşmesi duyarlılık haritası için 713 kaynak alanı haritalanmıştır. Çığ duyarlılık haritası için 712 kaynak alanı haritalanmıştır.

Ayrıca yine heyelan ve kaya düşmesi risklerine karşı 22 proje ile 742 konut muhtemel afet risklerinden korunmuş, yine DSİ Bölge Müdürlüğümüz tarafından ise taşkınlara yönelik birçok taşkın projeler hayata geçirilmiş, yeni plan ve proje hazırlıkları devam etmektedir.

Artvin Valiliğimiz bünyesinde İl Özel İdaresi ve kaymakamlıklarca altyapılara yönelik(Menfez, istinat duvarları ve dranaj yapıları) olası afetlerden zarar görebilirliğini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı afet önleyici tedbir projeleri ile ilgili plan ve proje hazırlık çalışmaları kurumlarımızca devam etmektedir.

Afet öncesi meteorolojik uyarılar anlık köy ve mahalleler, kaymakamlıklar, belediyeler ve halka duyuru ve SMS yoluyla iletilmektedir.

Risk altındaki yerleşim yerleri ayrıca uyarılmakta, köprü ve menfezler ile dere yatakları temizlenmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetim Koordinasyon Kurulu üyeleri gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda bilgilendirilmekte, komşu illerden olası afetlere yönelik uyarı sonrası destek ekipleri çağrılmaktadır.

Bu bağlamda afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarımız bu şekilde devam etmektedir.

İlimiz Afet Risk Azaltma Planın hazırlanmasında paydaş kurumların önemli desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Yaklaşık 2 aydır hazırlıklarını yaptığımız İRAP plan çalışmalarına destek veren başta Sayın Valimiz Yılmaz Doruk, Artvin Çoruh Üniversitesi Mustafa Sıtkı Bilgin’e ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyor desteklerinin devamını beliyoruz” dedi.

AFAD Müdürlüğü koordinesinde il risk azaltma planı çalıştay açılışı ve AFAD ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısına katılan Artvin Valisi Yılmaz Doruk; “Gerçekleştirilen bu faydalı çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bilindiği gibi afetler, içinde yaşadığımız dünyanın bir gerçeğidir. Milyonlarca insanın hayatına olumsuz yönde etki eden bir durumdur. Ülkemiz bazında baktığımızda bu konuda birçok acı tecrübelerimiz olduğunu görüyoruz. Geçmişte yaşanan Erzincan, Dinar ve Marmara Depremleri bu acı tecrübelerin sadece birkaçıdır.  Ülkemizde son yıllarda artan afetlerin sıklığı can kaybı başta olmak üzere birçok alanda olumsuz etkiler yaratıyor. Dolayısıyla bu olumsuz etkilerin minimuma indirilmesi için risk azaltma çalışmalarının önemi artmıştır. Bu kapsamda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylunun talimatları ile 2021 “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmiştir. “Afet Eğitim Seferberliği” her yerde olduğu gibi ilimizde de başlatılmıştır. Bilindiği üzere ilimiz coğrafi yapısı nedeniyle ülkemiz ölçeğinde afetlerden en çok etkilenen iller arasında yer almaktadır. Heyelan, sel, yangın ve kaya düşmesi en çok rastlanılan olaylardır. Bugün bu toplantı ile ilimiz için önem arz eden bir plan startını veriyoruz. Kısa adı irap olan Artvin il risk azaltma planı ile ilimizin afet risklerini belirleyeceğiz. Belirlenen bu risklerin analizi sonucunda ortaya çıkacak muhtemel zararların zamanında önüne geçilebilmesine yönelik çalışmalar başlatacağız. Bu önemli planı hep birlikte yürüteceğiz. Sadece kamu kurum ve kuruluşları değil her kesimin katılım sağlaması gereken bir konudur. Dolayısıyla ilimize ait irap’a Valiliğimiz Başkanlık edecek. İl AFAD Müdürlüğümüz de bu planın sekretaryasını yürütecektir. Bu önemli çalışmaya başta üniversitemiz olmak üzere Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları ve katkı sunabilecek tüm kuruluşları ve katkı sunabilecek tüm kuruluşların desteğini bekliyorum. Malumunuz, eğer riskleri yönetemezsek, risklerin bizleri yöneteceği muhakkaktır. Bu durum ülkemizde de ilimizde de yaşadığımız acı tecrübelerle sabittir. Önce tedbir sonra tevekkül sözünü bu manada çok anlamlı buluyorum. Konuya gereken hassasiyeti göstererek çalıştığımızda faydalı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Günün sonunda ilimizin gerçekçi ve uygulanabilir bir plana sahip olması en büyük temennimizdir. Bu sayede can kaybı başta olmak üzere birçok alanda olumsuz etkileri olan afetlerin önüne geçebileceğiz. Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu çalışmalarımızda yıl boyunca devam etmektedir. Bu doğrultuda güncellenmiş olan İl Afet Müdahale Planı da yürürlüğe girecektir. Bu düşüncelerle, Artvin il afet risk azaltma planı çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu önemli çalışmaya katkı sunacak tüm paydaşlara şimdiden teşekkür ediyor, Artvin için hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

AFAD Müdürlüğü koordinesinde il risk azaltma planı çalıştay açılışı ve AFAD ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısına Jandarma komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, Garnizon Komutanı Şükrü Şenduran, Ardanuç Kaymakamı Ömer Özbay, Vali Yardımcısı Aydın Göçer, Emniyet Müdür Yardımcısı Selahattin Güven katılımda bulundu.