YEREL
Giriş Tarihi : 16-05-2022 10:34   Güncelleme : 16-05-2022 10:34

“Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği”

“Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği”

Türkiye'de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Temalı Panel Düzenlendi

Türk Felsefe Derneğinin 2022 yılı akademik etkinlikler takviminde yer alan "Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği" temalı panelin 14'üncüsü Üniversitenin Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Bilgin, “Aile Yapısını Tehdit Eden Unsurlara Karşı Çözüm Kendi Kültür ve Geleneklerimizin Dinamikleri Arasındadır.”

Panelin oturum başkanı Rektör Prof. Pr. Mustafa Sıtkı Bilgin, toplumsal yapı ve aile yapısında tarihsel süreçte meydana gelen değişimleri özetledi. Modernleşme ve kapitalizm anlayışının dünyada yaygınlaşması ile birlikte toplumda ve dolayısıyla aile yapısında sosyo-demografik değişimlerin ortaya çıktığını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Bilgin, bu değişimlerin aile yapısında bazı menfi etkilerinin olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Bilgin, "Türk aile ve toplum yapısı ile anlayışı insani değerlerle örtüşen, saygı ve hoşgörü değerleri üzerine inşa edilmiştir. Tarihsel süreçte gerek kültürel gerekse siyasi etkileşimlerden kaynaklı olarak bu yapıda hem olumlu hem de menfi yönde etkilerin ortaya çıktığı da bilinen bir gerçektir. Kapitalizm ve ekonomik yapıdaki değişimler, birey odaklı bir anlayışın doğmasına neden olmuştur. 21. yüzyılda ise teknoloji ve iletişim ağlarındaki baş döndürücü hız Türkiye'de aile yapısı üzerine bazı fırsatlar yarattığı gibi aynı zamanda bazı mühim tehditleri de ortaya çıkarmıştır. Toplumsal yapıda bozulmaların önüne geçebilmek için geçmiş ve gelecek arasında bağ kurulmalı ve çare kendi kültür ve geleneklerimizin dinamikleri arasında aranmalıdır. Bu bağlamda aile yapısında meydana gelen değişimlerin incelenmesi, olumsuz yönlerin giderilerek daha sağlıklı bir aile yapısı inşa etmeyi sağlayacak fikirlerin tartışılması açısından bu panel önemli bir vazifeyi üstlenecektir" dedi.

Prof. Dr. Celal Türer, “Toplumsal Değer Üretimi Kaynaklarındaki Değişimler”

Panelde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celal Türer, Felsefe Derneği ve dernek bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.  Geleneksel ve modern aile yapısındaki anlayış farklılaşmasına dikkat çeken Prof. Dr. Türer, değer üretimi noktasında teknolojinin gelişmesi ile birlikte toplum yapısını doğrudan etkileyen kaynakların ortaya çıktığına ve bu kaynakların aile sistemindeki etkilerine değindi. Geleneksel ve modern anlayış arasında bir çatışmanın var olageldiğini belirten Prof. Dr. Türer, “Modernleşme ile birlikte aile yapısında ataerkil yapıdan önce çekirdek aile yapısına daha sonra ise mobil aile kavramlarına doğru bir geçiş yaşanmıştır. Bu süreçte hem ülkemizde hem de dünyada aile yapısında değişimler türemiş ve bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Dünle bugün arasında geçişin sağlanması çatışmayı ortadan kaldırmak adına önemlidir” diye konuştu.

Doç. Dr. Karan, “Modern Ailenin Çıkmazları”

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cuma Karan, modern aile kavramının doğuşunun Fransız İhtilali ve Sanayi devrimine uzandığını bildirdi. Modern aile yapısında problemleri irdeleyen Doç. Dr. Kara, “Bu problemler arasında aile içi şiddet ve boşanma sayısındaki artış önemli bir yer tutmaktadır.  Aynı zamanda aile kurumunu tehdit eden beraberlikler, aile işlevinin başka kurumlar tarafından yürütülmesi, rol modelsiz büyüyen çocuklar ve kültür aktarımının gerçekleşmemesi aile ve dolayısıyla toplum yapısını zedelemektedir.” dedi.

Doç. Dr. Baltacı, “Dijital Değişimin Aile Üzerine Olumsuz Etkileri”

Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Baltacı ise bilişim teknolojilerinin gelişimi ile toplumsal hayatta ve aile yaşantısında oluşan değişim ve sorunları özetledi. Doç. Dr. Baltacı, “Dijital dönüşüm aileyi ve toplumu doğrudan etkilemektedir ve aile içi iletişim sorunları dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar arasında iletişim kopukluğu, dijital istifçilik ve maraton dizi izleme ve sosyal medya takip rahatsızlığı örnek olarak gösterilebilir. Aynı zamanda çağın şartları gereği mobil yaşam biçimi ve mekânsal değişimler taşeron ebeveynlik kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu değişimler neticesinde aile içi dayanışma zedelenmiş dolayısıyla depresyon ve şiddet durumlarının yaşanma sıklığı artmıştır.” ifadelerini kullandı.

Panel sonrasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nebi Gümüş tarafından panelistlere hediye ve plaket takdim edildi.