YEREL
Giriş Tarihi : 29-09-2022 10:42

“Algı Oluşturmak İçin Yapılan Haber Gerçeği Yansıtmıyor”

“Algı Oluşturmak İçin Yapılan Haber Gerçeği Yansıtmıyor”

Artvin Çoruh Üniversitesi rektörlük binası hakkında yapılan haberler hakkında basın açıklaması yayınlayarak ilgili haberde yer alan içeriklerin tamamen gerçek dışı, uydurma ve algı oluşturmak üzere hazırlanmış olduğu vurgulandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 27/09/2022 tarihinde yer alan "YurtYerine Saray Yaptırdı" başlıklı haberde, Artvin Çoruh Üniversitesine yönelik olarak haberciliketiğinden uzak, art niyetli bir yaklaşım ile kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla gerçeğeaykırı ve asılsız iddialara yer verilmiştir. İlgili haberde yer alan içerikler tamamen gerçek dışı,uydurma ve algı oluşturmak üzere hazırlanmış olduğundan kamuoyunun doğru şekildebilgilendirilmesi ve gerçeklerin kayda geçmesi adına bu bilgilendirme metni hazırlanmıştır.

Haberde bahsi geçen ve Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde bulunan Rektörlük binasıyanındaki yurt inşaatı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafındanbaşlatılmıştır. Yurt inşaatının bulunduğu arazi Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi sınırları dışındakalmakta olup Üniversitemizin haberde bahsi geçen yurt ve yurdun inşa süreci ile doğrudan birbağlantısı bulunmamaktadır. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında CumhurbaşkanlığıKararnamesi'nin "Görev" başlıklı 184/ğ maddesine göre "Yurt yapmak, yaptırmak, işletmek,işlettirmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek" Gençlik ve SporBakanlığının uhdesindedir.Haberde Rektörlük binası için "saray" ifadesinin kullanılması art niyetli ve ilin güzidekurumlarından biri olan Artvin Çoruh Üniversitesini karalamaya yöneliktir. ÜniversitemizRektörlük binasının kamu kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunlu tasarrufpolitikaları dâhilinde işlevselliği gözetilerek asgari maliyetle tasarlanarak yapımı tamamlanmıştır.Rektörümüz Prof. Dr. Bilgin'e ithafen "Rektörlük binası inşaatına öncelik tanıyıp yurdunyapımının Üniversitemiz ve Rektörümüz tarafından ihmal edildiği” şeklinde çağrışım uyandıranifadeler de gerçeklikten uzaktır. Habere konu Rektörlük binası inşaatına 2018 yılında başlanmışolup bina 2022 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Üniversitemizdeki görevine 2021 yılındabaşlamış olan Rektörümüzün, 2018 yılında ihalesi tamamlanarak inşasına başlanan Rektörlükbinasının yapım kararının alınmasına veya Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkisindeki öğrenciyurdunun inşa sürecine müdahil olması mümkün değildir.Basın kurallarını ihlal ederek yapılan haberin gerçeklikten uzak olduğu, kişisel yoruma vesosyal medyada dolaşan asılsız iddialara dayandığı açıktır. Haber içeriğinde geçen ifade veyorumlar gerçek dışı olup kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Gündem ArtvinGündem Artvin