YEREL
Giriş Tarihi : 25-04-2022 17:41   Güncelleme : 25-04-2022 17:41

ALLAH İSRAF EDENLERİ SEVMEZ

ALLAH İSRAF EDENLERİ SEVMEZ

Kur’an Kursu Öğreticisi Selma Kiraz’ dan “İSRAF AÇIKLAMASI”

Artvin Orta Mahalle Kur’an Kursu Öğreticisi Selma Kiraz, Gündem Artvin Gazetesine  yaptığı açıklamada, “İsraf; lüzümsuz yere harcama yapmak, ihtiyaçtan fazla tüketmek, saçıp savurmaktır. İnsanın yaptığı herhangi bir fiilde haddi aşmasıdır.” dedi. Kiraz şunları söyledi

İsraf; lüzümsuz yere harcama yapmak, ihtiyaçtan fazla tüketmek, saçıp savurmaktır. İnsanın yaptığı herhangi bir fiilde haddi aşmasıdır.

İsraf ve haddi aşma, beşeriyet kadar eski bir olgudur. Hatta İblis bu manada ilk müsrif kabul edilir.

Rabbimiz tarafından bize bahşedilen hayat, sağlık, evlat, eş, mal gibi nimetler bizlere emanet olarak verilmiştir. İnsanoğlu bu nimetlerden ahrette hesaba çekilecektir.

İsrafın Sebepleri

1-Taklit ve Özenti:İnsanları israfa eve savurganlığa iten sebeplerden biri de taklit ve özentidir. Görenek ve tiryakilik önemli bir israftır. İnsanlar çoğu zaman başkalarını model alma ve onların yaşam tarzına özenen bir psikolojiye bürünür. Maksat bu duygu o kişilerin hayatına ve yaşam tarzına yön verir.

Kur’an-ı Kerim servetiyle şımaran ve Rabbini unutan, Karun’u ve ona özenenleri örnek alarak zikreder:

Kârun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, “ Keşke Kârun’a verilenin bir benzeri bize de verilseydi! Doğrusu o çok şanslı!” derlerdi. ( Kasas, 79 )

Günümüzde israf bir kültür ve ideoloji haline dönüşmüştür. Savurganlıktan beslenen tüketim kültürü ve bu kültürün avcıları konumundaki pazarlamacıların işi savurganlığı özendirmektir. Tüketim toplumundaki insanlar ürettikleriyle değil tükettikleriyle anlam kazanır.

2- Fantezilerin ihtiyaç haline gelmesi: Kapitalist düzenin yönlendirmesiyle toplumların ihtiyaç tanımları ve algıları değişti. Fanteziler ve lüks alışkanlıklar zaruret ve ihtiyaç olarak algılanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de insanların kendilerine faydası dokunacak gerçek ihtiyaçların yerine boş hevesler ve emellerin peşinde koşması bir aldanış olarak anlatılmaktadır. Belli mal ve ürünleri satın alma, belli markaları kullanma, toplumsal konumun belirleyicisi haline gelmiştir.

3-Dünyevileşme süreci: Dünya ile ahret arasında denge kuramamak, ahireti göz ardı eden bakış açısını yaşam biçimi haline getirir. Rabbimiz “ İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez” derken dünyayı bir kenara bırakın demiyor.

“Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah’ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. ( Mâide, 87 ) ayeti dünyevileşmeden dünya nimetlerinden istifade etmemiz gerektiğini buyuruyor.

İsraftan Kurtulma Çareleri

İnfak, israfın adeta panzehiri gibidir. İslam Müslümanlara gerek servetlerini gerekse nefislerini zekat, sadaka ve en geniş dairede infakla temizlemelerini emreder. Servetin şımartıcı ve insanı israf ve tüketime iten negatif gücü karşısında insanın imanını koruyan en önemli faktörlerden biri infaktır.

Mesuliyet duygusu

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Sa’d ‘e uğradı. Sa’d bu esnada abdest alıyordu. Rasulullah (s.a.v.), ( onu suyu aşırı kullandığını görünce) bu israf nedir diye sordu. Sad’d de, “Abdestte israf olur mu?” dediğinde Hz.Peygamber  (s.a.v.) de “Evet, hatta akmakta olan bir nehirde abdest alsan bile” şeklinde cevap verdi. Peygamberimiz (s.a.v.)’ in bu tavrı elbette sadece suyun kıtlığından kaynaklanmıyordu. O bu tavrıyla Müslümanda bir bilinç inşa etmeyi, hassasiyet oluşturmayı amaçlıyordu.

O halde Müslümana yakışan savurgan olmadan Allah’ın kendisine verdiği her nimetin kıymetini bilmek, zamanı gelince bu nimetlerden hesaba çekileceğini unutmamaktır.