YEREL
Giriş Tarihi : 27-04-2022 13:25   Güncelleme : 27-04-2022 13:25

Arı Kolonileri Kimliklendirilecek

Arı Kolonileri Kimliklendirilecek

Tarım Bakanlığı tarafından arıcılık işletmelerinin belirlenmesi ve buralarda bulunan arı kolonilerinin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili usul ve esaslar; 22.04.2022 tarih ve 31817 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Arı Kolonilerinin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik" ile belirlendi.

Tüm Arı Kolonileri Kayıt Altına Alınacak

Arı kolonilerinin hareketlerinin ve hastalıklarının daha etkin kontrolünün sağlanması, ülkesel veya bölgesel eradikasyon programlarının etkin yürütülmesinin desteklenmesi için arıcılık işletmelerinin belirlenmesi ve bu işletmelerde bulunan arı kolonilerinin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan yönetmelik kapsamında arı kolonilerinin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile bunların bulundukları işletmelerin ve sahiplerinin kayıt altına alınmasını, bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesini, kimliklendirilen arı kolonilerinin ve işletmelerinin kontrol ve denetimleri ile idarî yaptırımlara ilişkin hususları kapsıyor.

Artvin Tarım ve İl Müdürlüğü tarafından arı üreticilerine dikkat edeceği hususları duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Arıcılarımızın dikkat edeceği hususlar;

Koloniler, kovan sahiplerinin İl/İlçe Müdürlüğümüze veya Bakanlıkça yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşa müracaatları üzerine, İl düzeyindeki İl/İlçe müdürlüğünce onaylanmış kovan plakaları ile tanımlanacak. Kolonilerin tanımlanmasına ilişkin masraflar kovan sahipleri tarafından karşılanacak.

Kovan plakaları Genel Müdürlüğümüz veya İl Müdürlüğümüzün izni olmaksızın hiçbir surette sökülemeyecek veya değiştirilemeyecek.

Kovanların tahrip olması, parçalanması veya kovandaki koloninin ölümü hâlinde, işletmenin işletme defterine/formuna kovan sahibi tarafından kaydedilecek ve bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 30 (otuz) gün içerisinde bildirilecek.

İşletmelerimiz bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerimizden "İşletme Kayıt Defteri" alacak ve buradaki kayıtlarını düzenli tutacaklardır. 3 (üç) yıl süre ile bu defterleri saklayacaklardır.

İl içi kovan hareketleri veya satış işlemleri Ari Nakil Belgesi ile yapılacak İl dışına satışlarda ve Ardahan İline arı hareketleri Arı Nakil Belgesi ve Veteriner Sağlık Raporu ile yapılacaktır.

Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmamış hiçbir koloninin işletme dışına çıkışına yasal işlemler uygulanana kadar izin verilmeyecek, bu tür koloniler için vize belgesi ve veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecek.

Tanımlanmış kolonilere ve kayıt altına alınmış işletmelere arı hastalıklarını önleme amacı dışında, kovanların taşınmasının veya işletmeye giriş ve çıkışının yasaklanması amacıyla kovan hareketlerini önlemeye yönelik veri tabanında kısıtlama konulmayacak.

Herhangi bir nedenle Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli bildirimleri yapılmayan kolonilerin aktif/pasif durumu, kovan sahibinin kendisine ve işletmesine ait bilgileri, 31.12.2022 tarihine kadar güncellenecek. Bu tarihten sonra işletmelerde olan kovan artırımı, kovan sönüşünü gibi bilgilerini 30 (otuz) gün içerisinde bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmeli, zamanında bildirimde bulunmayan ve kayıt tutmayan işletmelere idari para cezası uygulanacaktır.

Kovan plaka teslim sırasında "Kovan Plakaları Teslim Taahhütnamesi" imzalayacaklardır.

İlimiz arıcılarının yukarıda ki hususlara uyması önemle rica olunur.”