YEREL
Giriş Tarihi : 26-09-2021 13:57   Güncelleme : 26-09-2021 13:57

ARTÖZ şirketine üye ataması

ARTÖZ şirketine üye ataması

İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak ARTÖZ şirketine yeni üye ataması yaptı.

İl Genel Meclisinde görüşülmesi için Vali Yılmaz Doruk tarafından gelen yazıyı okuyan İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, “İl genel meclisinin kararıyla kurulan Artvin il özel idaresi personel alım şirketinin Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 31 Ağustos 2018 tarihinde teşkili ilan edilmiş kuruluş sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu ve süresi başlıklı yedinci maddesinde belirtilen yönetim kurulu süresi bir ve üç yıl arasıdır. İlk yönetim kurulu üyeleri üç yıllığına seçilmiştir. Yönetim kurulunun temsili sona ermiştir. Bu kapsamda yönetim kurulu, şirket müdürlüğünü temsilen yetkili kişiler yerine seçilip görevlendirilmesi ve görev sürelerinin de yenilenmesi hususunda il genel meclisinde görüşülmesi karar verilmiştir”

İl Genel Meclisinin mevcut oy birliğiyle verdiği kararı açıklayan İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, “İl Genel Meclisinin on dokuz, sıfır bir, iki bin on sekiz tarihleri yirmi bir sayılı kararı ile kurulan ARTÖZ Artvin İl Özel İdaresi personel alım şirketi yönetim kurulu üyelerinin görev süresi dolduğundan, yönetim kurulunun ve şirket müdürünün yeniden seçilip görevlendirilmesi üzerine yapılan müzakere neticesinde, İl Genel Meclisinin on dokuz, sıfır bir, iki bin on sekiz tarihi yirmi bir sayılı kararıyla kurulan ARTÖZ Artvin İl Özel İdaresi personel alım şirketinin Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 31 Ağustos 2018 tarihinde tescili ilan edilmiş olup, kuruluş sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu süresi başlıklı yedinci maddesinde yönetim kurulu süresi bir ve üç yıl arasıdır. İlk yönetim kurulu üyeleri üç yıllığına seçilmiştir ifadesine istinaden, yönetim kurulu temsili sona ermiş olduğundan, ARTÖZ Artvin İl Özel İdaresi personel alım şirketinin yönetim kurulu ve süresi şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek beş kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülüyor. Yönetim kurulu süresi üç yıldır. ARTÖZ Artvin İl Özel İdaresi personel alım şirketinin yönetim kurulu üyeliklerine Yılmaz Doruk, Abdurrahman Anlaş, Onur Özaydın, Furkan Çakmak, Beşer Kamiloğlu’nun seçilmelerine, yönetim kuruluna seçilen Abdurrahman Anlaş’ın şirket ortağı yönetim kurulunda temsil etmesine, atacağı münferit imza ile şirket her hususta temsil ve imzam etmek üzere yetkilendirilmesine, şirket yönetim kuruluna seçilen Reşat Kamiloğlu’nun münferit imza yetkisiyle yetkilendirilmesine, yönetim kurulu ve müdürler kurulunun genel kurul ve yönetim kurulu görev dağılımı kararıyla belirlenmesine, şirket müdürü olarak dışarıdan görevlendirilme yapılmasına gerek duyulması halinde görev süreleri boyunca yönetim kuruluna yetki vermesine, mevcut oy birliğiyle karar verildi”