YEREL
Giriş Tarihi : 02-07-2021 10:14   Güncelleme : 02-07-2021 10:18

Artvin ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığından

Artvin ili Arı yetiştiriciler birliğinin 6. Olağan Genel kurulu 1 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00 da Yeni mahalle (İskebe) şelale düğün salonunda yapıldı.

Artvin ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığından

Olağan Genel Kurulun Gündem maddeleri;

1-  Açılış ve yoklama

2-  Divan ve Tasnif heyeti seçimi

3- Saygı duruşu istiklal marşının okunması

4- Gündemi okunması ve misafir konuşmaları

5- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrası

6- Bilanço ve gelir-gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası

7- Bir sonraki dönem tahmini bütçenin okunması ve ibrası

8- Üyelerin ve birliğin ihtiyaçları ile ilgili araç gereç demirbaş ve üretim maddelerinin temini kullanımı, bakımı, depolaması, dağıtımı, pazarlamasının yapılabilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

9- Amaçla ilgili kuruluşlara katılma payı ödenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

10-  Tarım ve Orman Bakanlığı ile tüm kamu kurum ve kuruluşlardan ayrıca IPRAD kaynaklarından belediyelerden ve A.B kurumlarından istifade ile gerek kredi ile gerekse hibe kaynaklarından istifade ederek proje yapılabilmesi ve uygulanabilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

11-  Birliğimize borcu olan üyelerin durumunun görüşülmesi.

12-  Üye aidatlarını ana sözleşmede belirtilen kurallara aykırı hareket eden üyelerin üyelikten çıkarma yetkisinin yönetim kuruluna yetki verilmesi.

13- Birliğimizin aleyhinde propaganda yapan yıpratan ve birliğimizi zarara uğratan üyelerimizin ihraç edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

14- Mal ve hizmet alımında kiralama yapabilmek için yönetim kuruluna yeti verilmesi.

15-  Yeni yönetim ve denetim kurulu ile merkez birliği delegelerinin seçimi.

16- Dilek ve temenniler

17- Kapanış

Gündemleriyle 6. Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen genel kurulunun divan başkanlığını Gaffur Yaşar yaparken başkan yardımcılığını İlker Kaan Altun yaptı. Katip üye ve oy tasnifciliğini ise Tayfun Akan ile İsmail Turanlı yaptı.

6. Olağan Genel Kurulda misafir olarak yer alan Artvin Tarım İl Müdürü Dursun Okur seçilecek başkanın Artvin ili arı yetiştiriciler birliğine hayırlı olması temennisinde bulundu.