YEREL
Giriş Tarihi : 24-11-2021 12:32   Güncelleme : 24-11-2021 12:32

Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Erasmus+ K104 Proje Çalışmalarına Ortaklarıyla Birlikte Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Erasmus+ K104 Proje Çalışmalarına Ortaklarıyla Birlikte Tüm Hızıyla Devam Ediyor


Zihnimizdeki Engelleri Kaldırmaya Var mısınız?  (ZEKA)

Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Erasmus+ K104 Yetişkin Eğitimi kapsamında konsorsiyum ortaklığı olarak yürüttüğü ZEKA isimli proje faaliyetlerini tüm hızıyla gerçekleştirmeye devam ediyor.

Özel eğitimde okuma ve yazma öğretimi, olumlu davranış geliştirme konularında özel eğitim öğretmenlerine ve özel gereksinimi olan bireylere hizmet sunan kurum, yetişkin özel gereksinimi olan bireylere yardım edebilmek ve farkındalık yaratabilmek amacıyla proje çalışmalarına başladı. Faaliyetlerini daha fazla kitleye duyurabilmek için Artvin’de bulunan kurumlar ile işbirliği içinde, konsorsiyum ortaklığı yapılarak proje çalışmalarını yürütmekte. Konsorsiyum ortakları projeye aktif katkı sağlayacak kurumlardan oluşmakta. Artvin RAM proje ortakları: Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi, Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Artvin Halk Eğitim Merkezi. Proje de her kurumu temsilen görevlendirilen katılımcılar özel eğitime ihtiyaç duyan yetişkin bireylere yönelik alternatif uygulamaları ve eğitimleri bizzat yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Yurt dışı faaliyetleri; beş gün eğitim, iki gün seyahat toplam yedi gün olarak gerçekleştirildi. İlk akış proje katılımcıları: Valilik-1, İl Milli Eğitim-1, Belediye-1, Halk Eğitim Merkezi-1,Sağlık Müdürlüğü-1, RAM- 5 toplam 10 kişiden oluşmakta. Projemizin yurt dışı ortakları AB Erasmus+ projelerinde deneyimli, ülkemizde farklı kurumlarla çalışmış, referansları olan kurumlar. Birinci hareketlilik: Portekiz-Braga da 10 katılımcı ile işbaşı gözlem olarak yapılmıştır. Portekiz- Braga da gerçekleştirilen çalışma konuları: yetişkin özel gereksinimi olan bireylerin eğitiminde ve normal akranları ile entegrasyon sürecinde drama, pantomim etkinlikleri, kullanılan araç-gereç, yöntem ve tekniklerdir. Projenin ikinci hareketliliği Almanya-Berlin de 5 katılımcı ile kurs eğitimi olarak gerçekleştirildi. Kurs faaliyet konuları: kapsayıcı eğitim, özel gereksinimi olan bireylere bilişim teknolojilerinin öğretimi, aile eğitimleri, özel eğitim öğretmenlerinin eğitiminde kullanılan yaklaşımlar, özel eğitim materyaller. Üçüncü hareketlilik ise; Hollanda-Amsterdam’da 4 katılımcı ile kurs eğitimi olarak yapılmıştır. Kurs konuları: hortikültürelterapi, yetişkin engelliler de okuma-yazma öğretimi, kaynaştırma, bütünleştirme, kapsayıcı eğitim.

 Katılımcılar yurt dışı eğitimlerin sonunda elde edilen deneyimlerden faydalanarak ilimize uygun örnek çalışma planı hazırlayarak sonrasında her kurum alanı ile ilgili eğitim etkinliklerini yaparak sonuçlarını rapor haline getirildi. Proje faaliyetlerinin bitiminde çalışmalar sunu, kitapçık, broşür haline getirilerek ulusal ve uluslararası boyutta proje tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmalarına başlandı. Proje: kurum sitelerinde, yerel basın, medya, epale, facebook, vb. internet sitelerinde tanıtılmakta. En az beş yıl konu ile ilgili çalışmalara devam edilecek.