YEREL
Giriş Tarihi : 14-05-2022 13:26   Güncelleme : 14-05-2022 13:26

Artvin’in Kaybedecek Zamanı Kalmadı

Artvin’in Kaybedecek Zamanı Kalmadı

“Artvin Renkli Kültür Mirası ile Dikkat Çeken Önemli Bir Bölgedir”

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ve S.S. Artvin Kadım Girişimciler Turizm Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından ‘Beş pare Eko Köy Turizm Projesi’ kapsamında ildeki Turizm geliştirilmesi konusunda “Ev Pansiyonculuğu Kursu” ve “kişisel gelişim” semineri başladı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı salonunda başlayan ve 6 gün sürecek “Ev Pansiyonculuğu Kursu” ve “kişisel gelişim” seminerinde konuşma yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Özner Bilmiş konuşma gerçekleştirdi. Bilmiş, “Eğer bu sektörü ilimizde çekici konumuna getirmek istiyorsak, öncelikle üstümüzdeki donuk beklentiyi atarak başlamak zorundayız. Küçük taşra kenti olmayı kabul ederek, sanayimiz yok, göç veriyoruz, ekonomimiz sabit gelirli bir yapıya dayalı, bu işler asla gelişmez diyerek bir yerlere varamayız” dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü ÖznerBilmiş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada Turizm sektörünün olmazsa olmazı, Eğitim Programı nedeniyle toplandık.

Ancak bu konudaki düşüncelerimi paylaşmadan önce, ilimizde Turizm Sektörünün oluşturulması bağlamında, bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Eğer bu sektörü ilimizde çekici konumuna getirmek istiyorsak, öncelikle üstümüzdeki donuk beklentiyi atarak başlamak zorundayız. Küçük taşra kenti olmayı kabul ederek, sanayimiz yok, göç veriyoruz, ekonomimiz sabit gelirli bir yapıya dayalı, bu işler asla gelişmez diyerek bir yerlere varamayız.  

Bakınız,

Artvin, Türkiye’nin Kafkasya, Rusya ve Orta Asya Türk Dünyası’na açılan Sarp Sınır Kapısı’nın sahibidir. Bu özelliği bile Artvin’i tek başına önemli kılmaktadır.

Coğrafyasının yarısından fazlasının doğrudan “orman” alanı olması son derece zengin bir bitki ve yabani hayat yapısını getirmektedir.

Artvin coğrafyası, Kaçkar, Karçal, Altıparmak ve Yanlızçam Dağlarını kısmen ya da tamamen kapsamaktadır. Bu dağ silsilelerinde sıralanan köyler, mezralar ve yaylalar turizm değeri son derece yüksek olan yerleşim alanlarıdır.

Artvin, son derece dağlık bir bölge olmasına karşın, Hopa ve Arhavi ilçelerinde Karadeniz’le buluşur. Bu durum da bölgeyi alternatifsiz kılmaktadır..

Artvin, Çoruh Nehri, Barhal Çayı, Şavşat Deresi, Ardanuç Deresi, Hatila Deresi, Macahel Dereleri, Beyazsu ve Deviskel Deresi ve daha pek çok akarsudan oluşan zengin su kaynakları ile önemli bir bölgedir.

Artvin, su tutmuş bulunan Baraj Gölleri ve yapımı devam eden diğer barajlar ile adeta “göller bölgesine” dönüşen yapısıyla özel bir yerdir.

Artvin, sosyolojik yapısı itibari ile Karadenizlilik, Anadoluluk ve Kafkasyalılık olgularının harmanlandığı bir özelliktedir.

Artvin, köklü ve renkli kültür mirası ile dikkat çeken önemli bir bölgedir. Artvin’in sosyo- kültürel yapısında “ileri bir medeni seviye” kendisini hissettirmektedir.   

Bütün bu güçlü yönler ve daha çok sıralayabileceğimiz avantajlarımızla, ilimizi sektörel anlamda rekabet edebilir ve kendinden söz edilen bir il haline getirmek bizlerin elindedir. Az önce sıralamaya çalıştığım özelliklerimizi çok derinden önemsenmeliyiz. Bunlar bizim hayatımızın, coğrafyamızın somut gerçekleridir. Bu zengin ve güçlü yönlerimizin nihai noktası turizm sektörüdür. Turizm, bilinen tabiriyle “Bacasız bir fabrikadır” ama bu fabrikayı kurmak için de, gerekeni en yüksek seviyede yerine getirmek lazımdır.İşte biz, kurumsal anlamda onun için buradayız ve sizlerle berberiz. Bu tür eğitimler, turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ve bilinçli işgücünün temini yanında, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması ile işletmelerin başarısının bel kemiğini oluşturmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse, Bilgi-iletişim çağında yaşıyoruz. Her sektörde olduğu gibi bu alandaki gelişmeler turizm sektörünü de yakından etkilemektedir. İşletme yönetimi,piyasa düzeni artık farklı ve hızlı çalışmaktadır. Birçok sektörde olduğu gibi turizm alanında da farklı iş kolları ve modelleri gelişmektedir.

Bu nedenle, içinde bulunduğumuz yüzyılda turizm anlayışı, işletmelerin ve çalışanların mesleki kabiliyetlerinin geliştirilmesinin yanında; Teknolojiyi kullanma ve hizmet kalitesindeki küresel değişiklikleri de yakından takip edipuygulayarak, hayata geçirilmeli ve geliştirilmelidir.

Ülkemizde turizm eğitimi, turizm meslek liseleri ve yükseköğretim düzeyinde üniversitelere bağlı ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim veren kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Ancak sahada iş yapan aile işletmeleri de vardır. Ve bu işletmeler aslında sektörün ana unsurdurlar. Esas olarak eğitim programları, bu alanda çoğaltılmalıdır.

Zira salgın dönemi sonrası organik tarım ve hayvancılık önem kazandığı gibi eko turizm ve bu meyanda gelişen hizmet alanları da gün geçtikçe gelişmektedir. Ve ilimiz bu anlamda çok zengin ürün çeşitliliğine sahiptir.  Ayrıca Artvin, kültür turizmi ve sağlık turizm açısından da son derece önemli değerlere sahiptir.

Günümüz dünya koşulları ve ülkemiz Sosyo-ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda, Artvin’in kaybedecek zamanı kalmamıştır. Bu zamanı ve koşulları kısa ve uzun vadede kazançlı hale getirebilecek en uygun yol da turizmdir. Biz oda olarak her zaman, her yerde ve her platformda bunu söylüyoruz. Üstümüze düşen görevi de gücümüz ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da bu anlayışla tavrımızı ve görüşlerimizi ortaya koyacağız.

Bu düşüncelerle, eğitim programının başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyor, odamız ve yönetim kurulumuz adına hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”