YEREL
Giriş Tarihi : 06-01-2022 11:17   Güncelleme : 06-01-2022 11:17

BAŞVURU TARİHLERİ: 15 – 21 OCAK

BAŞVURU TARİHLERİ: 15 – 21 OCAK

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5, 6, 7, 9, 11 ve 12’nci maddeleri uyarınca, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı Enstitü lisansüstü programlarına doktora, tezli/tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve yatay geçiş ile öğrenci alımı yapılacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlarına doktora, tezli/tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve yatay geçiş ile öğrenci alınacağı belirtildi. Konuyla ilgili olarak Artvin Çoruh Üniversitesi sitesinden gerekli şartlar ve koşullar belirtildi.

İşte 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlarına doktora, tezli/tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve yatay geçiş ile öğrenci alım şartları:

Başvuru Yeri Ve Şekli: Başvurular adaylar tarafından (Yatay Geçiş hariç) Enstitü web sayfasından ONLİNE olarak yapılacak olup, adayların sisteme başvuracağı programa göre istenilen belgeleri (Fotoğraf-Askerlik Durum Belgesi-Lisans ve/veya Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi-Lisans ve/veya Yüksek Lisans Not Durum (transkript) Belgesi-ALES Belgesi-Yabancı Dil Belgesi)-6 ve/veya 8 belgeyi- eksiksiz yüklemeleri zorunludur. Eksik ve yanlış yükleme yapan adayların başvurusu program tarafından onaylanmayarak, eksik veya yanlış evrakı tekrar yükleyerek başvurusunu güncellemesi için geri iade edilecektir. Bu nedenle başvurunuzu son gün ve saate bırakmayınız. Sisteme yüklenen eksik belge ve evraklar ile yalan beyan edilen evrak, belge ve bilgilerden doğacak yükümlülükten ilgili aday sorumludur.

Başvuruda bulunamayacak adaylar:

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41 ve 48 nci maddeleri gereği:

41’nci madde: “Bu Yönetmelik hükümlerine göre ders ve tez çalışması ile ilgili başarı şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler, aynı enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvuramazlar ve kayıt yaptıramazlar. Ancak kendi istekleriyle kayıtlı oldukları programdan ayrılmayı yazılı olarak enstitüye beyan eden öğrencilere bu hüküm uygulanmaz.” tabii adaylar başvuru da bulunamazlar.

48’nci madde: “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  hükmü gereği; bu durumda olan adayların başvuru yapmaması veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayıttan önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan kayıtlarını sildirmeleri zorunludur.

Bir lisans programından mezun olmamış adaylar lisansüstü programlara başvuramazlar.

Aynı anda iki tezsiz yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ancak başvuru sisteminin puan sıralamasına göre otomatik yerleştirdiği bir programa kesin kayıt yaptırabilirler.

06.02.2013 tarihinden öncetezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı veya mezun olanlar doktora programlarına başvurabilir ancak bu tarihten sonra kayıtlı veya mezun olanlar doktora programlarına başvuramazlar.

Başvuru Sonuç Takibi: Adaylar başvuru sistemini sık sık kontrol ederek başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenebilirler. Başvurularında güncelleme yapmaları gerekiyor ise eksikliklerini gidererek başvurularını tekrar güncellemeleri gerekebilir. Bu nedenle adayların başvurularını ve kontrollerini son günlere bırakmamaları mağdur olmamaları açısından önemlidir. Başvurularda istenilen belge ve evrakları eksik yükleyen adaylar ile "Hatalı Başvuru" bildirimi sonrası başvuru süresi içerisinde başvurularında düzeltme yapmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların değerlendirmesi sistem tarafından yapılmaktadır.

Kesin Kayıt Süreci: Kesin kayıtlar aşağıda belirtilen tarih aralıklarında Online olarak adaylar tarafından yapılacak olup, 3’ncü yedek yerleştirmeden sonra programların boş kalan kontenjanlarına herhangi bir yedek yerleştirme yapılmayacaktır.

ALES Sınavının Geçerlilik Süresi: ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri: Yabancı Dil sınavı ile YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. Üzerinde geçerlilik tarih bilgisi bulunmayan Yabancı Dil Sınav Puanları 5 yıl süre ile geçerlidir.

Doktora Mezunlarının Yüksek Lisans Programlarına Başvurularında ALES: ALES şartı aranmaz. Enstitümüz yüksek lisans programlarına giriş puanı hesaplanmasında ALES puanı 65 (Altmış beş) olarak kabul edilecektir. (10.09.2020 tarih ve 2020-9/1 sayılı Senato Kararı gereği)

Tezsiz yüksek lisans programları (II. Öğretim): Öğrenim ücreti yıllık 5,000.00.-TL (beşbinlira)’dir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte (Bahar Yarıyılı 2.500,00.-TL) yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı öğrenim ücreti daha sonra belirlenecektir.

50/D Araştırma Görevlisi Kadrosunda Olup, Başvuru Yapacak Adaylar:

Doktora: (EYK’nın 09.09.2020 tarih ve 2020-3/11 sayılı kararıyla) Yüksek Lisans öğreniminin mezuniyetlerini takip eden ilk lisansüstü başvuru döneminde doktora öğrenimi için başvuracak adaylar kontenjan dışında tutularak Enstitü doktora programlarına kabul edilecektirler.

Yatay Geçiş Başvuruları: Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmak isteyenler, Form LEE-401 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi ile birlikte dilekçedeki eklerle şahsen Enstitüye yapacaklardır. Ders içerikleri olmayanların kayıtlı oldukları Üniversitelerinin ders içeriklerine ulaşılabilecek e-posta adreslerini başvuru dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru formunda istenilen evrakları eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

MÜLAKAT SINAVI:  28 OCAK 2022  (Mülakat sınavı yapılacak programlar: İşletme Doktora)

ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINCA MÜLAKAT SINAV SONUÇLARI, YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİNİN ENSTİTÜYE BİLDİRİLMESİ:  02 ŞUBAT 2022 mesai bitimine kadar

SONUÇLARIN İLANI:  09 ŞUBAT 2022

ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ:  14 – 18 ŞUBAT 2022

1 NCİ YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ:  23 – 25 ŞUBAT 2022

2 NCİ YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ:  01 MART 2022

3 NCÜ YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ:  03 MART 2022