YEREL
Giriş Tarihi : 09-10-2021 11:54   Güncelleme : 09-10-2021 11:54

BAYRAKTUTAN’DAN ARDANUÇ İÇİN SORU ÖNERGESİ

BAYRAKTUTAN’DAN ARDANUÇ İÇİN SORU ÖNERGESİ

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 1 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının hemen ardından Artvin merkez ve ilçelerinde yaşanılan sorunlara dair Meclis’e bir dizi önerge sundu.

Ardanuç köylülerinin yaşadıkları sorunları Meclis’e taşıyan CHP YDK Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ardanuç-Ardahan yolu hakkında, Ardanuç’ta bulunan birkaç köy yolunun bozuk, bakımsız ve onarıma ihtiyacı olduğu konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesinde bulundu.

Milletvekili Bayraktutan, Ardanuç-Şavşat yolunun ve Ardanuç’a bağlı Tepedüzü, Ustalar ve Yolağzı Köy yolunun bozuk ve bakıma ihtiyacı olması hakkında Meclis’e 1 Ekim 2021 tarihinde soru önergesinde bulundu.

Tepedüzü Köyü

Artvin ili Ardanuç ilçesi Tepedüzü Köyü’nün yolları aşırı derecede bakımsız ve araç trafiğine elverişsiz durumdadır. 2017 yılında yolun asfaltlamasına başlanmış ancak %10’luk bölümün ardından sonlandırılmıştır. Çayağzı Mahallesi, Bakta Mahallesi ve Çiralar Köyü’nde yaşayan vatandaşlarımız asfaltlaması yapılması gereken 8 km’lik ilgili yolu ortak kullanmakta olup; yıllardır süregelen bu mağduriyetin giderilmesini beklemektedir.

Bu bağlamda;

 1. Ardanuç Tepedüzü Köyü’nün 8 km’lik bölümü ile ilgili bir iyileştirme çalışması mevcut mudur?
 1. Söz konusu yolun asfaltlanmasına başlanmasına rağmen; 4 yıldır hangi gerekçeyle tamamlanmamıştır?
 1. Söz konusu Çayağzı Mahallesi, Bakta Mahallesi ve Çiralar Köyü’nde yaşayan vatandaşlarımızın ortak kullanımında olan Tepedüzü Köyü yolu’nun tamamı hangi tarihte asfaltlama yöntemiyle onarılacaktır? Bir takvim açıklar mısınız?

Ustalar Köyü

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü’nde yapılan yollar eski olup; bakım ve onarıma ihtiyaç vardır. Yol kenarlarında örülü duvarlarda çökmeler mevcut olup; yeniden duvar örülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca Ustalar köyünde sulama suyu sorunu mevcut olup civardaki köylerle birlikte toplam 15 köyün sulama suyu talebinin karşılanması adına gölet yapılması gerekmektedir.

Bu Bağlamda;

 1. Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü’nün yol ve örülü duvar sorunu ile ilgili başlatılan çalışmalar var mıdır? Var ise nelerdir?
 1. Ustalar Köyü’nün bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yolları asfaltlama veya betonlama yöntemiyle ne zaman düzeltilecektir?
 1. Ustalar Köyü ile birlikte 15 köyün ortak sorunu olan sulama suyu sorununun çözülmesi bir gölet yapılması adına bir takvim açıklar mısınız?

Yolağzı Köyü

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Yolağzı Köyü’nde yapılan yollar ve köprüler eski olup; bakım ve onarıma ihtiyaç vardır. Yol kenarlarında örülü duvarlarda çökmeler mevcut olup; yeniden duvar örülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca Yolağzı köyünde içme suyu sorunu mevcut olup gerekli çalışmaların yapılarak Köy Halkının içme suyu talebi karşılanmalıdır.

Bir diğer husus ise Ardanuç Yolağzı Köyü’nde sık sık yaşanılan elektrik kesintilerinin bölge halkını mağdur etmesidir. İlgili konuda gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, mağduriyetler önlenmelidir.

Bu Bağlamda;

 1. Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Yolağzı Köyü’nün yol ve örülü duvar sorunu ile ilgili başlatılan çalışmalar var mıdır? Var ise nelerdir?
 1. Yolağzı Köyü’nün bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yolları asfaltlama veya betonlama yöntemiyle ne zaman düzeltilecektir?
 1. Yolağzı Köyü’nün içme suyu sorununun çözülmesi adına bir takvim açıklar mısınız?
 1. Köy Halkı’nın mağdur olmasına sebebiyet veren Elektrik kesintileri neden kaynaklanmaktadır? Bu mağduriyetlerin giderilmesi adına Bakanlığınız nezdinde yürütülen çalışmalar nelerdir? Elektrik Hatlarının bakım ve onarımının yapılarak Köy Halkı’nın mağduriyetinin giderilmesi adına bir takvim açıklar mısınız?”

         Artvin ili Ardanuç İlçesi Beratlı Köyü Ardanuç İlçesine en yakın köy konumunda olmasına rağmen yolları bozuk ve bakıma muhtaçtır.  Bölge halkı, köyün hemen üstündeki gürültü ve çevre kirliliği yaratan taş ocağından kaynaklı mağduriyetlerinin her geçen gün arttığını ifade etmektedir.

          İlgili tesisin faaliyetleri neticesinde haddinden fazla toz ortaya çıktığı, insanların rahat nefes alamadığı, içme suyun kirlendiği, beyaz kireç gibi aktığı ve içilemez hale geldiği, sulamada kullanılan suyun ise işletme sahibi tarafından kesilerek taş ocağına yönlendirildiği köy halkı tarafından dile getirilmektedir.

          Bölge halkı elektrik hatlarının açık kablo ile meyve ağaçlarının arasından geçtiği için büyük tehlike arz ettiğini, bu sorunun giderilmesi adına ilgili hatların kapalı kablo ile değiştirilmesini talep etmektedirler.

Bu Bağlamda;

 1. Artvin ili Ardanuç İlçesi Beratlı Köyü’nde faaliyet gösteren şirketin bölgeye verdiği zarar Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?
 1. İlgili şirketin köyün içme suyunu kirletmesi ve sulama suyunu sahiplenerek köy halkını mağdur ettiği bilgisi üzerine; Beratlı köyüne temiz içme suyu ve gerekli sulama suyunun tahsisi ne zaman yapılacaktır?
 1. İlçe merkezine en yakın köy konumundaki Beratlı Köyü’nün ulaşım sorunu ne zaman çözülecektir? Asfaltlama veya Betonlama yöntemiyle köy yolunun uygun standartlara getirilmesi adına çalışmalar ne zaman başlatılacaktır?
 1. Bölge Halkının talepleri doğrultusunda tehlike arz eden elektrik hatları ne zaman kapalı kablo düzenine çevrilecektir? Bir takvim açıklar mısınız?