YEREL
Giriş Tarihi : 13-01-2023 17:46

“Birlikte karar almadığımız eyleme dahil olmadık”

“Birlikte karar almadığımız eyleme dahil olmadık”

KESK adına Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, 12 Ocak’ta yapılan iş bırakma eylemine neden katılmadığını açıkladı.

Memurlara yüzde 30 zam kararını protesto etmek için 7 sendika 12 Ocak Perşembe günü iş bırakma kararı aldı. KESK adına Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, iş bırakma eyleminin ortak bir kararla alınmadığını ve iç mekanizmalarında tartışmadıkları ve birlikte karar alınmadığı için iş bırakma eylemine katılmadıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Gümüş “12 Ocak'ta gerçekleştirilen iş bırakma eylemi bu toplantılarda birlikte kararlaştırılan bir eylem olmayıp 7 konfederasyonun kendi iç toplantılarında alınan kararla yapıldı. Dolayısıyla kendi iç mekanizmalarımızda tartışmadığımız ve birlikte almadığımız bir kararlaşma sürecine, eyleme dâhil olmamız beklenmemelidir” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada Köksal Gümüş şu ifadeleri kullandı;

“2023 bütçesi ve iktidarın kamu emekçilerini sefalet ücretine mahkûm eden artış oranı sürecinde konfederasyonumuz baştan itibaren diğer emek, meslek örgütleri ve demokrasi güçleri ile birlikte mücadele, ortak eylem ve etkinlikler gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmuş, "birlikte neler yapılabilir" gündemli toplantı çağrıları yapmış, ortak kararlaşmalar için çaba harcamıştır. Birlikte ve ortak mücadele, kuruluşumuzdan bu yana esas aldığımız ilkesel bir yaklaşımdır. Bu çerçevede, 2023 bütçesi, TÜİK'in sahte verileri, iktidarın sefalet ücret artışı, yüzde 2 barajının altında kalan sendikalara yönelik son düzenleme hususlarında diğer emek meslek örgütleri, demokrasi güçleriyle toplantılar yapılmış, görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 12 Ocak'ta gerçekleştirilen iş bırakma eylemi bu toplantılarda birlikte kararlaştırılan bir eylem olmayıp 7 konfederasyonun kendi iç toplantılarında alınan kararla yapıldı. Dolayısıyla kendi iç mekanizmalarımızda tartışmadığımız ve birlikte almadığımız bir kararlaşma sürecine, eyleme dâhil olmamız beklenmemeli. Ancak bu durum önümüzdeki süreçte birlikte yapılabilecek eylem ve etkinlikler için bir engel oluşturmamaktadır. İktidarın sermayeden yana, krizin faturasını emekçilere yüklediği politikalarına karşı fiili ve meşru mücadelemizi diğer emek, meslek örgütleri ve demokrasi güçleriyle birlikte yürütme tutumumuz ve girişimlerimiz devam edecektir.”

 

Gündem ArtvinGündem Artvin