SİYASET
Giriş Tarihi : 25-01-2023 16:12

“Bu aylar çok önemli”

“Bu aylar çok önemli”

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, Hicri Takvim'de peş peşe gelen ve İslam inancında büyük önem gösterilen Recep Şaban ve Ramazan ayları yani üç ayların başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Soydan, 3 ayların önemine değinerek, “Allah-u Teâlâ indinde mer'i tek din olan İslâm'ın müstesna zaman dilimlerinden mübarek üç aylar başladı. Bugün Recep ayının birinci günü. Allah-u Teâlâ, Recep ayından sonra Şaban ve Ramazan aylarına ulaşmayı ve hakkıyla değerlendirmeyi nasip etsin” dedi.

“Üç aylar adıyla meşhur olmuş "Recep, Şaban ve Ramazan" ayları bizler için müstesna zaman dilimleridir.” diyen Soydan, bu zamaların dini açıdan öneminde değinerek, “Bu müstesna zaman dilimlerinin içinde "Kadir, Regaib, Miraç ve Beraat" gibi mübarek gecelerin varlığı, bu ayları daha da önemli kılmaktadır. Âlemlere rahmet Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in üç ayların başında "Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır" diye dua ettiği rivayet edilmektedir. Üç aylar hakkındaki rivayetlere bütüncül baktığımız zaman bu ayların müstesna ve mübarek olduğunda hiç şüphe yoktur. Diğer aylara göre özel bir anlam yüklendiğinde de hiç şüphe yoktur.Üç ayların ilk ayı Recep ayında, "Regaib ve Miraç" gibi önemli ve faziletli geceler vardır. 26 Ocak 2023 Perşembe günü "Regaib Kandili"ni idrak edeceğiz. Bu aydaki önemli gecelerden birisi de "Miraç Kandili"dir ve Peygamberimizin (s.a.v.) kutlu yolculuğu bu gecede olmuştur. Kur'an-1 Kerim'de: "Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür" (İsra Sûresi, 1) buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de Miraç gecesinde, "Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin son üç ayeti (Amenerresulü) ve bu ümmetten Allah'a şirk koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı" müjdesinin verildiğini bildirmiştir. Bundan dolayıdır ki "namaz müminin miracı"dır.Mübarek ayların ikincisi Şaban ayı da yine affa ve mağfirete ulaşmak için fırsatların olduğu bir aydır. Şaban ayının onbeşinci gecesi "Beraat Gecesi"dir ve bu gecenin, fecre kadar rahmet, bereket ve tövbe imkânıyla dolu olduğunu müjdeleyen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim! Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim', buyurur" (İbn Mace, Sünen).Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Şaban ayını oruçlu geçirdiği, Buhari ve Müslim'deki rivayetlerden anlaşılmaktadır. Recep ve Şaban ayları, bize Ramazan ayının yaklaştığını müjdeleyen, bizi bu mübarek aya hazırlayan, motivasyonumuzu artıran aylardır. Dolayısıyla "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır" duası, tam da bunu ifade etmektedir. Ramazan ayının fazileti ve önemi inkâr edilemeyecek kadar açıktır. Onbir ayın sultanı elbette Ramazan ayıdır ve Müslümanlar için kurtuluşa vesile olabilecek önemli firsatları içinde barındırmaktadır. Öyle bir ay ki, hüküm ve hikmet kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir (Bakara, 185). Bin aydan daha hayırlı, yani 83 yılı mütecaviz bir zaman dilimini ifade eden Kadir Gecesi bu aydadır. Nefsin terbiye ve tezkiyesi için önemli eşiklerden birisi oruç ibadeti, bu ayda üzerimize farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyrulmaktadır: "Ey iman edenler! Sizden evvelkilere (ümmetlere) yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı/farz kılındı. Ta ki korunasınız" (Bakara 183). Yine başka bir ayette, "(Habibim) Kullarım sana beni sorunca (haber ver ki) işte ben muhakkak yakınımdır. Bana dua edince ben o dua edenin davetine icabet ederim. O halde onlar da benim davetime (itaat suretiyle) icabet ve bana imanda devam etsinler. Ta ki kurtuluşa ersinler" (Bakara, 186) buyrularak dua ile Rabbimize sığınmamız gerektiği hatırlatılmaktadır. Müslümanlar, üç aylarla birlikte yeni fırsatlar yakalar. Recep, Şaban ve Ramazan aylarıyla yeni bir manevi iklime girilir. Recep ve Şaban, bir nevi Ramazan ayına hazırlık aylarıdır. Bu aylarda oluşan motivasyonla Ramazan ayında gerçek anlamda nefis muhasebesi yaparak günahlarımızdan tövbe edersek tam ve kâmil manada kulluk bilincimizi kuşanabiliriz. İşte bu, en büyük fırsattır.” ifadelerini kullandı.

Gündem ArtvinGündem Artvin