GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-01-2023 12:12

Büro görevlisi alımları başladı

Büro görevlisi alımları başladı

Orman Bölge Müdürlüğü 9 engelli büro görevlisi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden alınacak taleplerin son başvuru tarihi 6 Ocak olduğu açıklandı.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Kura ile belirlenecek olan alımların kurası Artvin Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda 23.01.2023 – 27.01.2023  tarihleri arasında olacak.

Alımın genel şartları şöyle açıklandı:

“2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir. Kura çekimi 23.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir. Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu gereği 2 ay olacaktır. Aday işçilerin Orman Genel Müdürlüğü idaresince uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.

Özel Şartlar

Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak

MEB onaylı;

*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası. Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası. Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası. İnsan Kaynakları Sertifikası. Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası. Halkla İlişkiler Sertifikası. Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası. Genel Muhasebe Sertifikası. Çağrı Merkezi Sertifikası. Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir. En az Ortaöğretim mezunu olmak. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.”

Gündem ArtvinGündem Artvin