YEREL
Giriş Tarihi : 10-06-2021 15:14   Güncelleme : 10-06-2021 15:14

ÇİFTÇİYE DESTEK KARARI AÇIKLANDI

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar Yayınlandı. Konuyla ilgili Artvin İl Tarım ve Orman müdürlüğü de Artvinli çiftçiler için karar ve içeriği resmi sitesinden yayınladı.

ÇİFTÇİYE DESTEK KARARI AÇIKLANDI

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri altyapılarının geliştirilmesi hayvansal üretim ve verimliliği ile kalitenin arttırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çiftçiye önemli destek ve imkanlar sağlayacak.

Bu Karar Kapsamında, işletmesi en az bir yıl aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları için hibe desteği verilecek.

Bu Karar kapsamında, başvuruları onaylanan gerçek ve tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlanabilir. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.

Uygulanacak hibelerden, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan gerçek veya tüzel kişiler yararlanır. Bakanlık, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını dikkate alarak başvuru şartlarını belirler ve başvuruları onaylar.

2021 yılı için uygulanacak Hibe Programı içeriği ve hibe oranları İl Tarım ve Orman müdürlüğü sitesinde belirtildi.