YEREL
Giriş Tarihi : 17-10-2022 10:49

“Danıştay Kararının Uygulanmasını Talep Ettik”

“Danıştay Kararının Uygulanmasını Talep Ettik”

Türk Eğitim-Sen’den Akademik Teşvik Yönetmeliği’nde Hukuk Zaferi!

Türk Eğitim-Sen, 2018 yılında Akademik Teşvik Yönetmeliği”nde “Tanınmış ulusal yayınevi” ve “Tanınmış uluslararası yayınevi” tanımlarında yer alan “..yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen..” ibaresinin iptali için dava açmıştı. Danıştay bu ibarelerin iptaline karar verdi.

Türk Eğitim-Sen Artvin Şubesi tarfından kararın iptalinin ardından Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne, mağduriyetlerin Danıştay Kararına göre giderilmesi hususundaki talebi iletildi

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı Hüseyin Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Eğitim-Sen, 2018 yılında Akademik Teşvik Yönetmeliği”nde “Tanınmış ulusal yayınevi” ve “Tanınmış uluslararası yayınevi” tanımlarında yer alan “..yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen..” ibaresinin iptali için dava açmıştı. Danıştay bu ibarelerin iptaline karar verdi.

Bilindiği gibi yönetmelikte tanınmış ulusal ve uluslararası yayınevinin tanımına yer verilmiş olup, bu düzenleme uyarınca, bir yayınevinin “tanınmış ulusal yayınevi” “tanınmış uluslararası yayınevi” olarak kabul edilmesi için somut, objektif ve açık bir kriter belirlenmemiştir. Dolayısıyla “Üniversite senatosu tarafından etkinliği ve saygınlığı kabul edilen” denilmek suretiyle, sübjektif ve kişilerin inisiyatifine bağlı bir kritere yer verilmiştir.

Üniversite senatosunun bir yayınevini neye göre “etkin” ve “saygın” olarak kabul edeceği ve bu belirlemeyi yaparken hangi somut ve objektif kriterlerden hareket edileceği ise belli değildir.

Nitekim uygulamaya bakıldığında, bazı yayınevleri üniversite senatolarının sübjektif inisiyatifiyle “tanınmış ulusal yayınevi” ve “tanınmış uluslararası yayınevi” kapsamında değerlendirilirken, bazıları bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Bu durum ise zaten zor şartlarda yayın çıkarmaya çalışan bilim insanlarının tekelleşen yayınevlerine mecbur bırakılmasına yol açmaktadır. Ayrıca üniversite senatosu tarafından bu kapsamda değerlendirilmeyen yayınevleri de, “etkin olmayan” ve “saygın olamayan” olarak ayrıştırılmıştır.

Bu minvalde  Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği bu karar bilim insanlarımız için çok kıymetlidir ve hukuk zaferidir.

Kararın gerekçesinde ise; “yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevi” ibaresinin, objektif herhangi bir kriter belirtilmeksizin, her yükseköğretim kurumunca farklı belirlenecek kriterler doğrultusunda teşvik ödeneği verilmesine yol açacağı, yükseköğretim kurumu senatolarınca hangi ölçütler dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı hususuna yer verilmeden getirilen ibarenin; eşitlik, tarafsızlık, objektiflik ilkelerine aykırılık oluşturacağı belirtilmiştir.”

Hatice Diler

Gündem ArtvinGündem Artvin