YEREL
Giriş Tarihi : 26-05-2022 11:43   Güncelleme : 26-05-2022 11:43

“Deniz İçin Dereleri Koruyalım"

“Deniz İçin Dereleri Koruyalım

“Deniz İçin Dereleri Koruyalım" temasında sunulan "Doğaya Uygun Önlemler ve Ortak Yenilikçi İzleme ve Kontrol Teknikleri ile Daha Temiz Bir Karadeniz İçin Çöplerin ve Erozyonun Azaltılması" başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Karadeniz Su Kirliliği ve Erozyon Önleme Çalıştayında paydaş olarak Orman Bölge Müdürlüğü de katıldı.

Çalıştayın açılış programına Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Milletvekili E. Erkan Balta, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıktı Bilgin, Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, Şube Müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Oturum başkanlığını Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu’nun gerçekleştirdiği çalıştayda, Orman Fakültesinden Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu; konuşmasında çalıştayın bütçesi, paydaşlar ve finanse eden kuruluşlar hakkında bilgilere yer verdi. Doç. Dr. Tüfekçioğlu, ülkemizin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Ermenistan ve Moldova’dan katılımcı üniversitelerin yer aldığını belirtti. Bu projede paydaş olarak Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzü temsilen Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Cihangir Dedeağaoğlu bölgemizde yaptığımız erozyon tesis çalışmaları, yol kenarları ve baraj havzalarında yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarımız ile Erozyon kontrol çalışmalarımız hakkında bir sunum yaptı.

Su ve toprak kaynaklarının korunması ve nihayetinde Karadeniz’deki kirliliğin önlenmesi temel amacı üzerine inşa edilen projenin kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, derelerdeki çöplerin izlenmesi ve azaltılması, doğru yönetimsel plan ve uygulamaların ortaya konularak sel ve erozyon riskini azaltmanın ve zararlarını en aza indirmenin yollarının araştırılması gibi hedeflere sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu projenin sürdürülebilir kalkınmanın bölgesel ölçekte sağlanması ve bölgenin refah düzeyinin artırılması amacını taşıdığını da belirten Doç. Dr. Tüfekçioğlu, Çalıştayın birinci oturumunda Arhavi Havzasında sel ve erozyonlar ile proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardi