YEREL
Giriş Tarihi : 04-01-2022 10:40   Güncelleme : 04-01-2022 10:40

Doç. Dr. Satıcı’ya TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Doç. Dr. Satıcı’ya TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doç. Dr. SeydiAhmet Satıcı, “Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında pozitif psikoloji, sosyal psikoloji, teknoloji bağımlılığı ve Covid-19’un psikolojik etkileriyle ilgili konulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı.

Türkiye’nin Nobel ödülleri olarak adlandırılan TÜBİTAKTeşvik Ödülleri sahiplerini buldu. Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı yaptığı tüm çalışmaları kapsayan “Sosyal Beşerî Bilimler” alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı.

Ödül ile ilgili duygularını paylaşan Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, “Çalışmalarımız bilimsel anlamda, araştırmalarımız, yayınlarımız devam edecek bununla birlikte yine içinde bulunduğumuz topluma fayda sağlayabilecek çocuk üniversitesi gibi, anne üniversitesi gibi farklı projelerle de Artvin'e ve bilime fayda sağlamaya çalışacağız” dedi.

Her sene düzenli bir şekilde titiz bir değerlendirme ile hakem değerlendirmeleri, yurtdışı değerlendirmeleri sonucunda TÜBİTAK yönetim kurulunca en üst düzeyde verilen bir ödül olduğunu söyleyen Doç. Dr. Satıcı, “Ödüller TÜBİTAK tarafından veriliyor ama Cumhurbaşkanlığı himayelerinde verilen bir ödüldür. Bu alanda Bilim ödülü var teşvik ödülü var hizmet ödülü var. Bunların hepsi ülkemiz açısından bakarsak bilim adına bir nevi Nobel ödülüne denk gelen bir ödüller. Temelde tek bir ödül ile tek bir makale ile verilen bir ödül değiller. Bilim insanının bilim hayatına başladığı andan itibaren özgeçmişinde ki tüm yayınları ile ilgili verilen bir ödül. Teşvik ödülünde 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde bilime ülkeye katkı getirebilecek, getirmiş ve daha da üstün nitelikli çalışmalar yapabilecek olan kişilere verilen bir ödül. Bu ödülü ‘sosyal beşerî bilimler’ alanında aldım, aslında ana alanım Rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Pozitif psikoloji neyi söylüyor insanları mutluluk oranını biz nasıl arttırabiliriz psikolojik durumlarını, ruh sağlıklarını nasıl daha güçlendirebiliriz koruyabiliriz noktasındaki çalışmalarla bu ödülü almış bulunuyorum. Diğer tarafta sadece psikoloji değil sosyoloji, teknoloji bağımlılığı ile ilgili çalışmalar da harmanlanmış bir şekilde benim özgeçmişim oluşturuyor bundan dolayı bize ödül takdim edildi” diye konuştu.

“Benim genel itibariyle çalışma alanım psikolojik sağlamlık, bilinçli farkındalık ve bunları sosyal bağlamda yani insanların sosyal destek almaları, kendilerini güvende hissetmeleri ya da sosyal olarak başkaları tarafından desteklenmeleri bağlamından mutluluklarını arttırabilecek miyiz bunlara ilişkin çalışmalar.” diyen Satıcı, “Bunlarla ilgili 36 tane makalem var, bunların tamamı uluslararası makale bu konularla ilgili çalışmalar. Diğer taraftan sosyallik dediğimiz zaman yalnızca gerçek sosyallik değil bir de bunun son zamanlarda teknoloji bağlamında ele alınan sosyalliği de bilimsel olarak incelemeye çalıştık. Problemli internet kullanımı ya da bağımlı diyebiliriz sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı konuları insanların psikolojileri etkiler mi, etkiliyorsa bunlar neler örneğin kaygısını, stresini tetikliyor mu bunları ele aldık. Gerçek anlamda utangaç olan insanlar sosyal medya ortamında kendilerini biraz daha açabilecekleri için Orayı bir kaçış noktası olarak kullanabiliyor mesela bu çalışmalardan birinin sonucudur” ifadelerini kullandı.

Pandeminin sadece sağlık, ekonomi, eğitim alanında değil insanın ruh sağlığı açısından da çok etkileri olduğunu belirten Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, “Biz de bilim insanları olarak bu Pandemi’nin insanların ruh sağlığına nasıl bir etkisi olduğunu ölçmek için hızlı bir ekip oluşturduk, hızlı adımlar attık. Bu bağlamda covid-19 korkusu ölçme cihazı var, korkma düzeyini belirleyen ve bu korkma düzeyleri ile başka diğer psikolojik değişkenlikleri araştırabileceğimiz bir ölçme aracını Türkçe’ye ayarladık. Böyle bir ölçme aracı bilim dünyasında oldukça fazla kabul gördü şu anda 500'den fazla çalışma bizim ölçme aracımızı kullanır halde. Covid-19 korkusu giderek azalan bir durumda. İlk yaptığımız çalışmalarda verimizin yüzde 99’u Covid’i ciddiye alıyor ve korkuyordu. Son zamanlara Covid-19 tükenmişliği görünüyor. Korkudan biraz daha insanlar rehavete kapılıyor çünkü belli bir zaman sonra o korku alışılmış hale geliyor. İlk yaptığımızda Nisan 2020 Covid-19’un patlak verdiği dönemlerde idi, yüzde 99 Covidi ciddiye alıyordu, insanlar daha kaygıyla ve korkuyla karşılıyordu. Bu covid-19 sürecinin ilk başlarda büyük bir oranda korkuya sebep olmasında bir bilinmezlik vardı. İnsanlar Covidin ne olduğunu bilmiyorlardı, Covidin ölüm oranları tam olarak bilinmiyordu, kendi bağışıklıklarının güçlü olup olmadıklarını bilmiyorlardı ve ne zaman biteceği bilinmiyordu. Ortada bir bilinmezlik varsa otomatik olarak beyin bundan olumsuz olarak etkilenir, daha zayıflar. Kaygınız artar, kaygınız arttığı zaman giderek sağlamlığınız zayıflar ve depresif hale gelebilirsiniz. Zaman içerisinde bilinmezlikler ortadan kalkarak biraz daha korku azalmış diyebiliriz son zamanlarda bunu görüyoruz, çünkü çok uzadı zamanda tükenmişlik sendromu dediğimiz bir durum söz konusu olur hale geldi” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı kimdir, çalışmaları nelerdir?

1987 yılında Çorum’da doğan Seydi Ahmet SATICI, lise öğrenimini Çorum Cumhuriyet Lisesinde tamamlamıştır.2010 yılında Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olmuş; Anadolu ÜniversitesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden 2013 yılında yüksek lisans derecesini, 2016 yılında doktora derecesinialdı. 2011-2016 yılları arasında Anadolu Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2016 yılında Artvin ÇoruhÜniversitesinde göreve başlayan Seydi Ahmet SATICI, 2018 yılından itibaren doçent doktor unvanıyla aynı üniversitedegörevini sürdürüyor. Artvin Çoruh Üniversitesinde Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve eğitim-öğretimalanında Rektör Danışmanlığı yapmış, hâlen Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Kalite Koordinatör Yardımcılığıgörevlerini sürdürüyor.Seydi Ahmet Satıcı, “psikolojik sağlamlık, umut, bilinçli farkındalık, öznel zindelik, mutluluk, minnettarlık” gibi pozitifpsikoloji kavramları; “affetme, intikam, sosyal bağlılık ve güven, yalnızlık, utangaçlık” gibi sosyal psikoloji kavramları;“internet bağımlılığı, Facebook bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı” gibi teknoloji bağımlılığı ve “okul doyumu, okulabağlanma, psikolojik danışman yeterlikleri ve tükenmişlikleri, akademik öz-yeterlik, motivasyon” gibi eğitim-öğretimkavramlarını ileri istatistiksel yöntem ve modeller kullanarak araştırmalarında derinlemesine inceledi. COVID-19korkusunu, gelişmeleri kaçırma korkusunu (FoMO), yaşamda uyumu ve intikamı değerlendirmek için güçlü psikometrikdeğerlere sahip ölçme araçlarının Türkçemize uyarlanmasını sağlamış ve böylece bu kavramların ülkemizde çalışılabilmesiiçin öncü oldu.Seydi Ahmet Satıcı, TÜBİTAK 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 2021 Haziran ayında; geleceğimizolan çocukların kariyer farkındalıkları ile teknoloji, tıp, doğa, fen, mühendislik ve sosyal bilimlerle erken yaşta karşılaşmalarınaolanak sağlayan “Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor” projesinin yürütücülüğünü gerçekleştirdi.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesi olan Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, aynı zamanda Türk PDR dergisinineditörlüğünü gerçekleştiriyor. “Gelişim Psikolojisi-Doğum öncesinden ölüme” isimli kitabın editörü olan SeydiAhmet SATICI’nın makaleleri PersonalityandIndividualDifferences, Computers in Human Behavior, CurrentPsychology,Behaviour Information Technology, British Journal of GuidanceCounselling gibi eğitim-psikoloji-teknoloji alanlarındaönde gelen bilimsel dergilerde yayınlandı. Seydi Ahmet Satıcı’nın yayın sayısı 36 olup h-indeksi 11’dir (Web of Science,Haziran 2021).

Alanı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık“Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında pozitif psikoloji, sosyal psikoloji,teknoloji bağımlılığı ve Covid-19’un psikolojik etkileriyle ilgili konulardaki uluslararasıdüzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi.

HATİCE DİLER