YEREL
Giriş Tarihi : 15-10-2021 11:24   Güncelleme : 15-10-2021 11:24

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONUŞULDU

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONUŞULDU

20’nci Milli Eğitim Şurası Artvin Kazım Karabekir Lisesinde düzenlendi. Her yıl düzenlenen Milli Eğitim Şurasında illerde o ilin çeşitli branşlarındaki öğretmenlerinin, STK’larının, akademisyenlerinin ve alanındaki uzman kişilerin bir araya gelerek okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim için milli eğitimde var olan sorunlar hakkında çözüm önerileri sunuluyor varsa öneriler alınıyor. Şurada bu seneki konunun içeriği eğitimde fırsat eşitliği. 16 Yönetici (14 Müdür - 2 Müdür Yardımcısı) 25 Öğretmen, 4 Veli, 6 Öğrenci, 5 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, STK, 2 Akademisyen, 3 Sendika ve 1 Meslek Odasının katıldığı çalıştayda gündem maddeleri tartışıldı ve eğitimde fırsat eşitliği nasıl yakalanabilir sorusuna cevap arandı.

Şuranın açılışında konuşma yapan Fahri Acar, “Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren bugüne kadar geçen süreçte eğitim ile ilgili birçok planlama, düzenleme ve mevzuat çalışması yapılmış; eğitim sistemimizin geliştirilmesi için hedefler belirlenmiştir. Tarihsel gelişimi boyunca millî eğitim şûraları, millî eğitimle ilgili politikalar üreten bir kurum olarak gelenekselleşmiştir. Eğitim tarihimizde temel bazı değişikliklerin geçmişine bakıldığında uzun süre önce millî eğitim şûralarında tartışıldığı ve bu doğrultuda tavsiye kararları alındığı görülmektedir. Geçen zaman içerisinde dünyada ve eğitim alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak Türkiye için yeni ufuklar açması gayesiyle yeni bir şûranın düzenlenme ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu ihtiyaca binaen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında 20. Millî Eğitim Şûrası'nın toplanması kararlaştırılmıştır. 20. Millî Eğitim Şûrası'nda; Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek amacıyla “Eğitimde Fırsat Eşitliği”   başlığı altında “Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” olmak üzere üç ana gündem konusu ele alınacaktır. Eğitim paydaşlarının söz konusu gündem konularıyla ilgili düşünceleri ortak akla dayalı, etkili ve uygulanabilir tavsiye kararlarının alınabilmesinde önemli rol oynamaktadır. 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında yukarıda belirtilen üç tema çerçevesinde düzenlenecek olan şûra kapsamında, eğitim ve öğretimle ilgili politika kararlarının etkili ve kapsayıcı biçimde belirlenebilmesi için Türkiye genelinde arzu eden 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımızın gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerinin alınabilmesi amaçlanmıştır. Başka bire ifade ile görüş toplama sürecinde farklı görüşleri ortaya çıkaracak şekilde maksimum çeşitliliğin sağlanmasına azami özen gösterilmiştir. Bu amaçla oluşturulan web adresi (http://sura.meb.gov.tr/gorus/) kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmış, 22 Eylül - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında vatandaşlarımızdan ve/veya kurumlarımızdan toplam 26 bin 006 görüş Bakanlığımıza iletilmiştir” dedi.

HATİCE DİLER