YEREL
Giriş Tarihi : 24-06-2022 11:33   Güncelleme : 24-06-2022 11:33

“Enflasyon Farkı Kadar Artırılmalı”

“Enflasyon Farkı Kadar Artırılmalı”

Muhasebecilerin ücretlerinin enflasyon karşısında erimesine karşı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Birliği,Hazine ve Maliye Bakanlığı'nazam talebinde bulundu.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ergül İstanbullu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin enflasyon nedeniyle günümüzde yetersiz kaldığını ve bu durumun muhasebe bürolarının sürdürülebilir hizmet sunmasını zorladığını belirtti.

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YeminliMali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin yüksekenflasyon nedeniyle yetersiz kalması, muhasebe bürolarınınsürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız boyuta getirdi.Maliyetlerdeki yüksek artış karşısında Mali Müşavirler, asgari ücrettarifesinde yer alan ücretlere enflasyon farkı kadar artış yapılmasını talepetti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ergül İstanbullu "Ekonomide dengelerin bozulması ve enflasyondaki artış eğilimi, asgari ücretliler veserbest meslek mensupları başta olmak üzere sabit gelirlileri olumsuz etkiledi.Yaşanan ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen kesimlerin sorunlarınınmutlaka kısa vadede çözülmesi gerekmektedir.Ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyon MaliMüşavirleri zor durumda bıraktı. Fedakarca ve özveriyle görevlerini yapan MaliMüşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçteomuzlamak zorunda kaldı” dedi.

İstanbullu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mali Müşavirler, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini vefaaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için değeryaratmaktadır. Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri MaliMüşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu belirlenmektedir.Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleridaha birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamazhale gelmiştir. Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenenMali Müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güçsorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerinpersonel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb.tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir.Geçmiş yılın enflasyon oranı ile ücret tarifesi belirlenen Mali Müşavirler veYeminli Mali Müşavirler enflasyondaki artışın ve ortaya çıkan tahribatın enbüyük mağduru haline geldi.Yürürlükteki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali MüşavirlikAsgari Ücret Tarifesi, maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığıolmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, maliyetlerikarşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeyeulaşmıştır.Muhasebe bürolarının varlığını tehdit eder hale gelen bu durumdan dolayı,hizmetlerin sürdürülebilirliği ve aksamadan devam edebilmesi için 2022 yılındameslek mensuplarınca uygulanan asgari ücret tarifesinin güncellenmesigerekliliği ortaya çıkmıştır. TÜRMOB Yönetim Kurulu, 10 Haziran 2022 tarihlitoplantısında Asgari Ücret Tarifesinin güncellenmesi için T.C. Hazine veMaliye Bakanlığı'na müracaat etmeye karar vermiştir.Alınan karar gereği beklenen güncelleme bugün itibariyle yapılmamıştır.Bakanlığın, yukarıda belirtilen veriler ışığında gerekli güncellemeyi yapmasıbeklenilmektedir. TÜRMOB ve Odalarımız, gerekli güncellemeninyapılmaması durumunda, yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecekşekilde tarifedeki ücretlere yüzde 60 oranındaki enflasyon farkının yansıtılarakTemmuz ayından itibaren uygulanmasına karar vermiştir."