YEREL
Giriş Tarihi : 11-04-2022 11:43   Güncelleme : 11-04-2022 11:43

Etki-Yap Projesi İlimizde Meyvesini Vermeye Başladı

Etki-Yap Projesi İlimizde Meyvesini Vermeye Başladı

​Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün Etçi ve Kombine ırkların Suni Tohumlama ile Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında uygulamaya koyduğu suni tohumlama projesi, Artvin’in de içinde bulunduğu suni tohumlama uygulamaları yönünden dezavantajlı 42 ilde 2021 yılında başladı.

Üç yıl sürecek projenin amacı sığırlarda suni tohumlama uygulamalarının az olduğu ilçe ve köylerinde, yüksek verimli etçi ve kombine boğa sperması kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ile sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması ile elde edilen verimlerin ve gelirlerin artırılmasını sağlamak. Ayrıca başta brucella hastalığı olmak üzere bulaşıcı hastalıkların önüne geçilerek sürü sağlığının dolayısı ile halk sağlığının korunması yanı sıra kayıtlı yetiştiricilik ve e-ıslah uygulamalarından yararlanma oranlarında artış hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan bu proje 2022 yılında ilk etapta 4 pilot İl seçilerek uygulamaya başlamış olup İlimiz proje 2021 yılında dahil oldu. Suni tohumlama uygulaması için İlde ilk etapta Özel Veteriner Kliniği olmayan Murgul’un tamamında, ulaşımı zor olan Borçka’nın Macahel (Camili) Bölgesinde ve Merkez İlçede suni tohumlama sayısının az olduğu 9 köyünde 3 ekip ile uygulamaya başlandı.

Projenin amacı; Yüksek verimli etçi ve kombine boğa sperması kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ile sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması, birim hayvandan elde edilen verimlerin ve gelirlerin artırılması, hayvancılığın sürdürülebilir bir iş kolu haline getirilmesi, çiftçi gelirinin arttırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, köylerden şehirlere olan iç göçün önlenmesi amaçlanıyor. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilecek kazanımların yanı sıra doğal aşım ile bulaşmanın sık görüldüğü Brucellosis, Tuberculosis, Trichomoniasis, Leptospriosis vb. bulaşıcı hastalıkların önüne geçilerek sürü sağlığının korunması ve yanı sıra kayıtlı yetiştiricilik ve ıslah çalışmalarından yararlanma oranlarında artış hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü