SİYASET
Giriş Tarihi : 09-12-2022 12:59

“Faizci Düzen Batırır Adil Düzen Kurtarır”

“Faizci Düzen Batırır Adil Düzen Kurtarır”

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, altılı masanın başarılı sonuç alması için ahlak ve maneviyat prensibini ve "faizci kapitalist düzen" yerine "Adil Ekonomik Düzen'i esas almaları gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, altılı masa hakkında değerlendirmeler yaparak masadaki partilerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda değerlendirmeler yaptı.

Soydan, yaptıpı değerlendirmesinde, “Altılı Masa bileşenlerinin, zafere ulaşmak için gözetecekleri esaslar vardır. Bu esasların besmelesi; "Önce Ahlâk ve Maneviyat" prensibidir. Bu olmadan hiçbir saadete ulaşılamaz. Ülkenin kurtuluşu için "faizci kapitalist düzen" yerine "Adil Ekonomik Düzen'i esas almalıdırlar. Bu, paradan para kazanan finans merkezlerinden faizli borçlanma alışkanlığını terk etmeyi, açık bütçe ile değil, denk bütçe ile çalışmayı gerektirir. Faiz, zulümdür ve bu zulme karşı net bir tavır sergilenmelidir. Devlet; kumardan ve temeli haram faaliyetlerden gelir elde ediyor durumundan kurtarılmalıdır. AB yerine D-8 esas alınmalıdır. Türkiye'de ahlaki ve manevi tahribatın sebebi AB'dir. Istanbul Sözleşmesi, Cinsiyet Eşitliği, aileyi tahrip eden sapıklıkları savunmak gibi hatalı eğilimlerden uzak durulmalıdır. Kötülük işlemenin bir hak sebebi olmadığı idrak edilmelidir. Devlet gelirlerinin üretim gibi helal kaynaklardan temin edilmesi esas olmalıdır. KDV ve ÖTV gibi tüketim üzerinden alınan bütün zulüm vergileri kaldırılmalı, bunun yerine adil vergiler konulmalıdır. Adil vergilerin kaynağı hakikaten ve hükmen artan mallar, üretim ve varlıklardır. Materyalist eğitim yerine, bu milletin müktesebatina uygun yerli ve milli bir eğitime geçmek esas alınmalıdır. Böyle bir eğitimin besmelesi de yine "Önce Ahlâk ve Maneviyat" esasıdır. Teşvik ve destekler, doğrudan üretime ve emeğe yapılmalıdır. İsrafın her türlüsüne savaş açılmalıdır. İnsanın aklına, nesline, hayatına ve malına yönelik bütün kötülüklerle mücadele edileceği ilan edilmelidir. Adalet, mülkün temelidir esasından taviz verilmemelidir. Yargılamanın doğru hak anlayışın göre yapılmasını sağlayacak düzenlemeler konusunda toplum ikna edilmelidir. "Altılı Masa bileşenleri siyaseti; meşruiyetini bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma amacından alan,  üst siyasi organizasyon olan devlet eliyle, hak ve adalet ilkeleri çerçevesinde insanlara hizmet etme işi olarak gördüklerini ilan etmelidir. Çare Milli Görüş'te, kurtuluş Adil Düzen'dedir” dedi.

“Milli Görüş'ün kurduğu bütün partiler; insanlığın saadetini sağlayacak olan "Önce Ahlâk VeManeviyat" esasını önde yürüyen bayraqonomisi Fert ve toplumun saadetine mani olanbütün kötülüklere, "Faiz beni batırdı, rant ekonomisi değil, reel ekonomi, faizci düzen değil,adil düzen, zilletten izzete, sefaletten saadete" gibi sloganlarla dikkat çekerek bu kötülüklerlemücadele etmiştir.” Diyen Soydan, “Adil Düzenle İktidara sloganıyla faizci düzeni savunan CHP ve AK Partigibi partilerden farkını ortaya koymuştur. "Açlığa, işsizliğe, borca, inanç tahribatına hayır"diyerek asil bir duruş sergilemiştir. "Ne bekliyoruz, bu gidişatın sonu yok, bu böyle gitmez"diyerek milletimizin aslına dönmesine öncülük etmiştir. "Uydu değil, lider ülke Türkiye"diyerek yollara düşmüştür. "Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya"hedefinden milim sapmamıştır. Milletimiz; faizci düzenin batırdığını, adil düzenin kurtardığınıMilli Görüş partilerinden öğrenmiştir.Milletimizin saadet bulması sadece Adil Düzen'le mümkündür. Faizci kapitalist düzenden AdilEkonomik Düzen'e geçmeden refaha ulaşılmaz. AK Pati iktidarının ürettiği ekonomik felâketiortadan kaldırmak için yapılacak tek şey; faizci kapitalist düzeni terk etmek, Adil EkonomikDüzen'e geçmektir. Bunu sağlayacak olan tek parti ise Milli Görüş'ün tek temsilcisi SaadetPartisi'dir. Saadet Partisi Türkiye'nin tek güçlü partisidir. Saadet Partisi'ni güçlü kılan iki şeyvardır. Bunlardan birincisi "kadro" gücüdür.Saadet Partisi'nin çok güçlü bir kadrosu vardır.Bu kadro; değil Türkiye'yi, dünyayı yönetecek milli heyecana ve başarma aşk ve azminesahip, bilgi, plan, program, takip, intaç sistemini disiplinle uygulayacak hidayet, feraset vedirayete sahiptir. Milletimiz, bu kadroyu iktidara taşıdığı zaman, iyi idare edilmenin ve adildüzenin izzet ve şerefine kavuşacaktır. Saadet Partisi'ni güçlü kılan ikinci şey ise, "zihniyet"gücüdür. Milletin öz kaynaklarına güvenmek ve onları harekete geçirmek; üretim, istihdam veihracat seferberliğini başlatmak; bölüşümde herkesin hakkını almasını, ülkenin bütünününkalkınmasını ve bütün gelir guruplarının milli gelirden dengeli ve adil bir şekilde pay almasınısağlamak inancı, Milli Görüş zihniyetinin temelini oluşturmaktadır. Bu zihniyete sahipolmayan partiler, Türkiye'yi ekonomik yıkımdan, manevi tahribattan kurtaramazlar. SaadetPartisi'nin bu gücü, sayılarla ifade edilip ölçülemez. "Biz zayıfız, güçsüzüz" gibi sözler,hatalıdır ve Milli Görüşçüleri rol almaktan uzaklaştırır. "İktidar olsanız, bakanlık yapacakkimseniz yok" gibi kanaatler, Milli Görüş kadrolarını tanımamaktır. Milli Görüşçüler; BakaraSuresi'nin 249. ayetinde bildirilen şu hakikate yürekten iman ederler: "Talut ordusuyla yolaçıkınca; 'Muhakkak Allah, sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse bendendeğildir. Eliyle bir avuç içen müstesna kim ondan içmezse bendendir' dedi. Fakat ırmağavarınca, içlerinden pek azı hariç, ondan içtiler. Nihayet, Talut ve beraberindeki müminler,irmağı geçince, o zamana kadar imtihanı başarıyla geçenlerden bir gurup; 'Bugün, Câlût veordusuna karşı savaşacak gücümüz yoktur' dediler. Mahşer günü Allah'ın huzurunaçıkacaklarına yürekten inananlar ise; 'Nice küçük ve inançlı topluluklar vardır ki, Allah'ınizniyle, büyük nice kalabalık orduları bozguna uğratmıştır. Unutmayın ki Allah, zorluklarakarşı sabredenlerle beraberdir' dediler." Unutulmamalıdır ki Saadet Partisi; "Hacer'ülEsved'i"ihtilaf eden müşrikleri uzlaştırarak yerine koyan "Emim Muhammed'i ve yolunu" temsil eder.Hakkın kapısını tutanla, batılın kapısında istikbal ve iktidar arayanlar bir değildir. Hak gelincebatıl zail olur. Onun için yönetme ve iktidar; Milli Görüş zihniyetine sahip Saadet Partisi'ninhakkıdır. "Altılı Masa" bileşenleri, cumhurbaşkanı adayını bu gerçeğe göre belirlemeleridurumunda, Allah'ın inayetiyle zafer onların olur” diye konuştu.

Ayla ALKAN

Gündem ArtvinGündem Artvin