YEREL
Giriş Tarihi : 19-04-2022 12:52   Güncelleme : 19-04-2022 12:55

“Hepimizin İyiliği İçin Ortak AklaTalibiz”

“Hepimizin İyiliği İçin Ortak AklaTalibiz”

Memleket Partisi Artvin İl Başkanı Fehmi Mutlu, iktidarvemuhalefetpartilerinetarımvehayvancılıkileilgilisorunlarınçözümünoktasındaneleryapılabilirikonuşmakiçinaçıkmektupgönderdi.

MemleketPartisiArtvin İl BaşkanıFehmiMutlu, iktidarvemuhalefetpartilerinetarımvehayvancılıkileilgilisorunlarınçözümünoktasındaneleryapılabilirikonuşmakiçinaçıkmektupgönderdi. BaşkanMutlumektubunda, ithalatrekortmeniolmakyerineverimliülketopraklarınıkullanaraküretimodaklıolunmasıgerektiğinivurguladı.

Mutlusiyasipartileregönderdiğimektubundaşuifadelereyerverdi:

“Bizlerdünyanınengüzelcoğrafyasında, enverimli, bereketlitopraklarındayaşıyoruz. Zenginbitkiçeşitliliğimiz var.  Binlerceyıllıktarımsalüretimtecrübemiz var. Dünyanınenstratejiktarımürünlerininanavatanıyız. Buna rağmenbugün hem tarımda hem de hayvancılıktaciddisorunlaryaşıyoruz. Ne üreticimizmutlu, ne de tüketicimizmutlu. 21.yüzyılTürkiye’sindeekmekbüfeleriönündeoluşankuyruklarıhaketmiyoruz. Marketlerdeun, şeker, yağiçinoluşankuyruklarıhaketmiyoruz. Bereketlitopraklarınsuvegüneşlebuluştuğu, verimlimeralarınolduğubugüzelcoğrafyadabuyaşananlarıhaketmiyoruz. TarımveHayvancılıktayaşanılansorunlarınçözümü yok olanıithaletmekdeğildir. Çözümüretimde. Üretmek, dahafazlaüretmekzorundayız. Günümüzdegıdagüvenliğivegıdayaulaşabilmetümülkeleriçinbirmilligüvenlikvebekasorunuhalinegelmiştir. PandemisürecivehemenkuzeyimizdeyaşananRusya/Ukraynasavaşınınoluşturduğukrizortamındahepbirliktetarımın, hayvancılığınvegıdagüvenliğininöneminibirkezdahayaşayarakgörmemizisağladı. Üretebileceğimiztarımürünlerininithalatçısıolmakdemek, dışabağımlılıkdemektir. BakınızyakınzamandaUkraynaRusyasavaşındaülkelerkendiihtiyaçlarınıönceleyerekbazıürünlereihracaatyasaklarıkoydular. Karadeniz’dengelecekgemilerinyollarınıgözledik, endişeyle.

Biz MemleketPartisiolarakülkemizinenönceliklisorunlarındanbirisininTarımveHayvancılıktayaşanılansorunlarolduğunainanıyoruz. TarımveHayvancılıkstratejiksektörlerdir. Tarımdavehayvancılıktaönceliğimizkendikendimizeyetebilirlikolmakzorunda. MemleketPartisiolarakTarımveHayvancılıktayaşanılan, yaşadığımızsorunlarınçözümüneyönelikstratejimiz, yolharitamızhazır.  Konununsiyasetüstübiranlayışlaelealınmasıvedesteklenmesigerektiğineinanıyoruz. Bu nedenlesorunlarınçözümünedairçalışmalarımızı, önerilerimizitümsiyasipartilerlepaylaşmaya, ülkemizingeleceğiiçinortakaklıbirlikteoluşturmayahazırız. Yanıtaldığımızsiyasipartileribizzatziyaretederekraporumuzupaylaşacağız. Ülkemizinortakiyisi, hepimiziniyiliğiiçinortakaklatalibiz.”