YEREL
Giriş Tarihi : 14-07-2021 10:05   Güncelleme : 14-07-2021 10:05

İRAP toplantısı düzenlendi

İl afet risk azaltma planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi.

İRAP toplantısı düzenlendi

Üniversite’de Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde Vali Yılmaz Doruk Başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda ilin afet risklerinin analizi sonucunda ortaya çıkması muhtemel zararların zamanında önüne geçilebilmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Çalıştay da hazırlanmakta olan Artvin il Afet Risk Azaltma Planının Artvin ilinin afet riskleri, fiziki ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak olası afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken stratejiler ve eylemleri tanımlayan bir belge niteliği taşıyacağının önemini vurgulandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Akıncı çalıştayda, Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından Artvin ilinin afetselliği konusunda yapılan çalışmalar ve gelecek planları hakkında açıklamada bulundu.

 Akıncı; “YÖK Yürütme Kurulu’nun 26.09.2012 tarihli toplantısında Üniversite bünyesinde Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması uygun görülmüştür.  Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) Yönetmeliği, 21.11.2012 tarih ve 28474 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve merkezin yönetim organlarının oluşturulmasına başlanmıştır. Özelde Artvin ilinde genelde ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nde; Doğal afetlerin meydana gelmesinde etkili olan bütün fiziksel ve çevresel faktörlerin ve süreçlerin belirlenmesi, Afet risklerinin en aza indirilmesi, Tehlikelerin olumsuz etkilerinin önlenmesi veya sınırlandırılması için gerekli bilimsel faaliyetleri yürütmek amacıyla Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DOĞAM) kurulmasına karar verdik” ifadelerine yer verdi.

AÇÜ