YEREL
Giriş Tarihi : 21-10-2022 11:29

Kanser İlaçlarını Alabilmek için Başvurulacak Hukuki Yollar

Kanser İlaçlarını Alabilmek için Başvurulacak Hukuki Yollar

Artvinli Avukat Uğur Uzun, SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçlarını alabilmek için başvurulacak hukuki yollar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kanser tedavisinde kullanılacak ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmaması halinde izlenecek hukuki yollar hakkında bilgilendirmelerde bulunanAvukat Uğur Uzun, yaptığı açıklamalarda izlenecek yollar hakkında şunları söyledi:

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusu: Hekim tarafından hastanın kanser tedavisinde kullanılacak ilacın belirlenmesinden sonra tedaviye başlayabilmek için öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na endikasyon dışı ilaç başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Endikasyon dışı ilaç, esas amacı kanser ile savaşmak olmayan veya kanser türü için özel olarak üretilmemiş olan ancak yine de hastalığa iyi gelen ve buna ilişkin kanıtlar bulunan, kısaca ilacın Türkiye’de onaylanmış endikasyonu dışındaki her türlü kullanımıdır. Kural olarak endikasyon dışı ilaç başvurusu şart olmasa da endikasyon dışı ilaç kullanım onayının alınmaması halinde dava sürecinde ihtiyati tedbir kararının alınması ihtimali düşmektedir. Dolayısıyla endikasyon dışı ilaç başvuru onayının alınması sonrasında SGK’ya karşı açılacak davada ihtiyati tedbir kararının alınmasını kolaylaştırmaktadır. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonunda, ilaç SGK’nın Bedeli Ödenen İlaç Listesi’nde yoksa genellikle talep reddedilir. Endikasyon dışı ilaç başvurusunun onaylanmaması halinde ilacın hasta tarafından temin edilip birkaç ay kullanılmasından sonra güncel pet/ct raporları ile yeniden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na endikasyon dışı ilaç başvurusu yapılması halinde onay alınması mümkün olabilir. Bu durumda dava sürecinde ihtiyati tedbir talebinin de kabul edilmesi ihtimalini de artırır.

SGK ya başvuru: Hekim tarafından önerilen ilacın eczaneden ücretsiz bir şekilde temin edilememesi halinde, dava açmadan önce dava şartı olarak da aranan ilk husus SGK’ya bu zamana kadar ödenen ilaç bedellerinin ve bundan sonraki ilaç bedellerinin karşılanması için başvuru yapılmış olmasıdır. Bu başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesi usul ve yasaya uygun şekilde, özenle hazırlanmalı ve her detaya dikkat edilmelidir. Bu hususta bir avukattan yardım alınmasında fayda olacaktır. Başvurusu dilekçesinde bahsedilmesi gereken hususlar kısaca şu şekilde sıralanabilir: İlaçların isimleri/reçetesi ve hangi hastalık için gerektiği, hastanın neden bu ilaçları kullanması gerektiği, hastalığı teşhis eden belge ve raporlar, ilaç kullanım raporunun onaylı nüshası, hangi hastanelere tetkik ve muayene için gidildiği, bu ilaçların hastaya iyi gelebileceğine dair görüşiçeren doktor rapor ve reçeteleri, yurtdışındaki uygulama ve örneklere ilişkin uygulama, bilimsel yazı ve makaleler, mümkünse hastalığa ve ilaca ilişkin uzman mütalaası gibi. Yapılan başvuru, bu ilaç ile ilgilenen SGK’nın ilgilişubesine gönderilir. İnceleme sonrası ilacın Bedeli Ödenen İlaç Listesi’nde bulunmaması, kanser türünün SUT’ta açıklanan teşhislerden olmaması gibi nedenlerle uygulamada genellikle reddedilir. Başvuru reddedildikten sonra SGK’ya karşı dava açılması sürecine geçilir.

SGK’ya Karşı Dava Açılması ve İhtiyati Tedbir Talebi:

SGK’ya ilaç bedelinin karşılanması talebi ile yapılan başvurunun reddedilmesinden sonra ilgili işlemin iptali, ödenen bedelin iadesi ve sonraki ilaç bedellerinin karşılanması hususunda İş Mahkemeleri’nde SGK’ya karşı ihtiyati tedbir talepli dava açılması gerekmektedir. SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 101. maddesi gereğince, söz konusu davada İş Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise, SGK’ya yapılan başvuruyu reddeden ilgili şubenin bulunduğu yer İş Mahkemeleri’nde yoksa İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ayrıca hastalık nedeniyle ödenen ilk kutudan itibaren 5 yıllık süreyi geçirmemeye dikkat etmek gerekir Dava dilekçesinde “ilaçların kesintisiz olarak dava süresince SGK tarafından karşılanması” için 'İhtiyati Tedbir' istenir. Bu talep “davada nihai karar verilinceye kadar ve yeniden değerlendirilme yapılıp bu konuda ara karar oluşturuluncaya kadar” şeklinde dava dilekçesinde belirtilir.

Dava dilekçesinde muhakkak olması gereken unsurlar:

Kanser ilacının aylık dozu ve ortalama maliyeti Hastalığın evresi, türü ve ortalama sağ kalım oranları Muadil ve konvansiyonel tedavilerin denendiği ve sonuç alınamadığına ilişkin bilgi pet/ct rapor sonucuna göre hastalığın halen var olduğu ve yayılmaya devam ettiği. Başkaca tedavilerin kullanılması gerektiği SGK’ya başvuru yapıldığı ve ret alındığı bilgisi İlaç ruhsatlı ise ruhsata ilişkin bilgi hastalığa ruhsatlı değil ise endikasyon dışı başvuru neticesi (bu endikasyon dışı başvurusu için hekimden rica edilebilir. Hekimlerin kendi sistemleri sayesinde hızlıca yapılabilir. Eğer ilaç kullanım raporu var ise Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu’na da ayrıca başvuru yapılması hekimden talep edilebilir). SGK hizmet dökümü Doktorun yazdığı “muadili ilaç ya da tedavi yoktur” türünden yazı Bunun harcinde sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu ve sosyal devlet olmanın şartı “yaşam hakkının korunmasının” önemini anlatmak faydalı olacaktır. İş Hukuku ile ilgili mevzuat, Medeni Kanun (Genel Hükümler Nedeniyle), Anayasa, Sağlık Bakanlığı yönergeleri, SGK ve Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerinin dava dilekçesinin hukuki sebepler kısmına yazmak faydalı olacaktır. Yazılamasa bile mahkeme kendiliğinden dikkate alacağını hatırlatmakta fayda var. Ayrıca SGK yönetmeliklerini de hazırlayacağınız dilekçeye yazmanız yararlı olacaktır. Bu yönetmelikler hakimlerin gözünden kaçabilir.

Haber Merkezi

Gündem ArtvinGündem Artvin