YEREL
Giriş Tarihi : 08-01-2022 11:16   Güncelleme : 08-01-2022 11:16

KISA VİDEO YARIŞMASI DÜZENLİYOR

KISA VİDEO YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Artvin Çoruh Üniversitesi enerji tasarrufu kısa video yarışması düzenliyor. Öğrencilerde enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenecek yarışmaya Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri katılabilecek.

Artvin Çoruh Üniversitesitarafından gerçekleştirilecek olan Enerji verimliliği konulu kısa video yarışması başvuru koşulları açıklandı.

Başvuru koşulları, “Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya kurmaca türünde videolar katılabilir. Yarışmaya sadece daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir. Yarışmaya katılacak videoların süresi 60 saniyeyi (1 Dakika) geçmemelidir. Süre sınırlamasına uymayan kısa videolar, ön jüri tarafından dikkate alınmaz ve elenir. Ön jüri tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa videolar değerlendirmeye alınmaz. Yarışmaya katılan videolar 1920x1080 çözünürlükte olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 olarak hazırlanmalıdır. (Yarışmaya katılacak videolar, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Videolar fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir). Yarışma şartnamesini ve başvuru belgesini yönetmenin doldurması ve imzalaması esastır. Yarışmada eser sahibi olarak yönetmen kabul edilecektir. Videolarda birden fazla yönetmeninin bulunduğu durumlarda, ödül sadece yarışma şartnamesinde ve başvuru belgesinde imzası bulunan yönetmene verilecektir. Söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir. (Yarışmaya ekip olarak başvuranlar bir proje lideri seçmek zorundadır. Dereceye girenlerin ödülleri proje liderine verilir.) Katılımcı, videosunda telif hakkı doğuran ve fikri mülkiyet kapsamında olan eserleri kullanmış ise eser sahibi belirtilmeli ve bu eserlerle ilgili telifleri almış olmalıdır. Konuyla ilgili tüm sorumluluklar katılımcıya aittir. Yarışmaya katılan eserler, Ön Jüri incelemesinden geçtikten sonra, Ana Jüri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir. Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.),  Özgün üslup ve yaratıcılık  Mesajın özü ve algılanma kolaylığı,  Sinematografik ve estetik yaklaşım. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve içeriğinde kullanılan eserlere ait tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilenlerden, kazandıkları ödül geri alınır. Ön Jüri incelemesini geçen videolar Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından yayımlanabilir veya elektronik ortamda paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılır. Katılımcılar, üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyasını, aynı zarfa koyarak kapalı halde yarışma sekretaryasına elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile en geç 14.01.2022 tarihinde, saat 17.00’a(TSI) kadar aşağıda yer alan adrese ulaştırmalıdır. Katılımcılar yarışma şartnamesi ve başvuru formunun her sayfasını imzalamalıdır” şeklinde belirlendi.