YEREL
Giriş Tarihi : 26-05-2022 12:01   Güncelleme : 26-05-2022 12:01

KPSS Puanı ile Temizlik Görevlisi Alınacak

KPSS Puanı ile Temizlik Görevlisi Alınacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü - 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı  yayınladı. Temizlik Görevlisi olarak alınacak olan personele 2020 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

İŞKUR temizlik görevlisi olarak çalışacak 1 personel alımı ilanı yayınladı. Dün başlayan başvuruların son günü 3 Haziran.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden “Türkiye İş Kurumu   - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını gerçekleştirecekler.Adaylar sadece bir unvanda 3 birim tercihi yapabilecek olup birden fazla unvana yapılan başvurular geçersiz sayılacak. ( Birim: Ankara Merkez, İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri)

İşte Şartları:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. 2020 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.  

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Nihai Sonuçların İlanı ve Yerleştirme İşlemi

1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle asil ve pozisyon sayısı kadar yedek olarak belirlenecektir.

2. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

3. Asil adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.Adaylar KPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre tek bir pozisyon için asil veya yedek olarak belirlenecek olup diğer birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.  Yedek adaylardan yapılacak yerleştirme işlemleri de Kurumumuz www.iskur.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz www.iskur.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

6. Hizmet Sözleşmesi imzalamaya davet edildiği halde 15 gün içerisinde atandığı birimde sözleşme imzalamayan ve/veya göreve başlamayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.”