YEREL
Giriş Tarihi : 25-11-2021 12:27   Güncelleme : 25-11-2021 12:27

“ÖĞRETMEN, İNSANI ŞAHSİYET KAZANDIRAN MÜMTAZ SİMALARDANDIR”

“ÖĞRETMEN, İNSANI ŞAHSİYET KAZANDIRAN MÜMTAZ SİMALARDANDIR”

Emekli Öğretmen Ahmet Yaran 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama programında bir konuşma yaparak Öğretmenlik mesleğinin kutsallığından ve öneminden bahsetti.

Emekli Öğretmen Ahmet Yaran , yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmen, eski tabirle muallim, eğitici-öğretici talim ve terbiye edici, insanı insan yapan değerleri ve hususiyetleri insanı ısrarla işleyen ve insanı şahsiyet kazandıran mümtaz simalardandır.

Bu tanım muvacehesinde öğretmen insanı neleri aktarır, neleri öğretir.

1- ilgiyi bilgiyi-algıyı öğretir.

2-sevgiyi-saygıyı – duyguyu öğretir

3-Şevkati-merhameti adaleti öğretir

4- Hizmeti-hürmeti-rağbeti öğretir

5 fikri- zikiri – şükürü öğretir

6- sadakati-Zerafeti- nezaketi öğretir

7 Düstüstürü-düzeni- tertibi öğretir

8- Himmeti- kiymeti-ülfeti öğretir

9. inayeti- İtikadi – iltifatı öğretir

10-mertliği- cömertliği yiğitliği öğretir

11- sohbeti muhabbeti hakikatı öğretir

12- Alameti- kiyameti-ahireti öğretir

13-Mimeti - sünneti- cenneti öğretir

14-Hesabı kitabi hitabi öğretir

15 inişi çıkisi bakışı öğretir

16- Hayati-sihhati-gayreti öğretir

velhasil kelam Emri bil maruf- nehyi, anilmünkeriögretir,

Yani iyi olan – hayırlı olan herşeye sevk eder. Kötüden – Kötülüklerden sakındırır. Öğretmen – meraklıdır – sorgulayıcıdır – Yargılayıcıdır – İnceleyicidir – Düşünendir – Muhakeme yürütendir – Muhasebe edendir – Murakabe yapandır – Araştırandır – İcatçıdır – Yapandır – Yakıştırandır.

Bu vasıflar doğrultusunda öğretmeni ayetler hadisler ışığında tanıyalım “ Allah dilediğin de hikmet verir – Hikmet verilene ise çok hayır verilmiş demektir. Ve buna ancak temiz akıllar anlar” Bakara 269.ayet.

“ Akıllarını kullanamayanları (Allah) pislik içinde bırakır.” Yunus. 100.ayet

“ Hiç bilen ile bilmeyenler bir olur mu bunu ancak akıl sahipleri anlar” Zümer 9.ayet

 “ İlim içindede olsa git onu oradan al.” Hadis

“ Hakikat müminin yitiğidir.Nerede bulunursa onu almalıdır.” Hadis

“ İki günü birbirine eşit olan zarardadır.” Hadis

Bilgin – alim – öğretmen – muallim – bilge insan sadece bilgiyi veren – bilgilendiren insan demek değildir. Verdiği bilginin gereğini yapan – yaşayan – ilmi ile amil olan bir şahsiyet demektir. Aynı zaman da öğretmenler – bilginler gaffet, rahavet ve tembellikten uzak duran titiz gayretli zamanın kıymetini bilen planlı – programlı üstün insanlardır.

Bu bağlam da, fikir insanlarımızın dilinden öğretmeni – alimi – bilge insanı tanıyalım

“ İnsanı vaktinden evvel yıpratan bir şey var ise oda tembelliktir.” Hz. Ali

“ İyi şey daima çaba ile yapıttır Ve bu çaba birçok defa tekrarlandığın da alışkanlığa dönüşür.” Tolstoy

“ Başarılı olmak gayretin meyvesidir, gayret ise iradenin ifadesidir.” Ali Fuat BAŞGİL

“ Alim ile sohbet etmek lalü mercan incitir, Cahil ile sohbet etmek günden bin can incitir.”  La edri

“Düşünen, bilgi sahibi olan nazari yetkinliğe bilgi ve ahlakı birleştiren hakiki yetkinliğe her iki yetkinliği birleştiren, dünyaya ve ahiret mutluluğuna ulaşır.” Farabi

“ Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.” Balkaç

“ Bizim cahilden kastımız mektep, medrese görmeyen kafalar değildir. Hakikatın farkına varmayan kafalardır.” ATATÜRK

“ Öğretmene saygı duymayan – öğrendiği ilmin hayrını göremez.” Gazali

“ Maddiyat – maneviyat – hayat muhaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir. İlim ve fenin haricin de mürşit aramak – gaflet – dalalet ve cehalettir.” ATATÜRK

“Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır." M.Kemal ATATÜRK

“ Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur.” Cenap Şehabettin

“ Hayat doğumla başlayan – ölümle biten bir okuldur orada herkes hem öğrencidir, hem öğretmendir.” Selim Sırrı Tarcan

“ İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.” Ainstain

“ İnsana büyüklük veren şey düşüncesidir.” Pascal

“ Zaman insanın her zaman öldürmek istediği bir şeydir. Fakat sonun da o insanın kendisini öldürür.” herbertspencer.”