YEREL
Giriş Tarihi : 24-12-2021 10:28   Güncelleme : 24-12-2021 10:28

“Sahipli Dostlarımıza Sahipleri Bakmalı”

“Sahipli Dostlarımıza Sahipleri Bakmalı”

Borçka belediyesi sokak hayvanlarına yaptığı bakımlar için sahipli hayvanları olan vatandaşların da talebi üzerine sosyal medyada açıklama yapıldı. Açıklamada “Belediyemizin yurttaşların sahipli olarak baktıkları canların kısırlaştırılmasına, mamayla beslenmesine, aşılarına yetişmemiz hem mümkün değil hem de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunundaki tanım gereği yasal değil” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Belediyemizin yürüttüğü sokak canlarımızın bakımı, kısırlaştırılması, aşılanması, mama kulübelerinin temizliği ve mama takviyesi çalışmalarımızı sosyal medyada paylaşmamızdan sonra belediyemize sahipli hayvanlar için de benzeri taleplerle karşılaşıyoruz. Belediyemizin yurttaşların sahipli olarak baktıkları canların kısırlaştırılmasına, mamayla beslenmesine, aşılarına yetişmemiz hem mümkün değil hem de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunundaki tanım gereği yasal değil. 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu:

MADDE 4/1:

k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlüdürler. Dijital yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 5:

(1)Bir hayvanı, sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

İdarî para cezaları (1)

Madde 28- (Değişik:9/7/2021-7332/11 md.)

Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki idarî para cezaları verilir:

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin ikinci cümlesine aykırı davrananlara hayvan başına bin iki yüz Türk lirası idarî para cezası.

b) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına bin Türk lirası idarî para cezası.”