YEREL
Giriş Tarihi : 15-09-2021 10:46   Güncelleme : 15-09-2021 10:46

Senato kararı aldı

Artvin Çoruh Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için alınan kararları açıkladı.

Senato kararı aldı

Artvin Çoruh Üniversitesi, yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak eğitim yöntemi ve tedbirlerle ilgili yeni kararlar aldı.

Kararlara ilişkin AÇÜ’nün web sitesinde şu ifadelere yer verildi:

Üniversitemiz Senatosunun 7 Eylül 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında uygulanacak eğitim yöntemi ve tedbirlerle ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır:

-Tüm lisans ve ön lisans programlarında -hazırlık sınıfı hariç- 1. sınıf derslerinin tamamının uzaktan eğitim ile diğer sınıflardaki derslerin ise en fazla %40’ının fiziki mekân durumu dikkate alınarak uzaktan eğitim yoluyla yapılması,

- Doktora ve tezli yüksek lisans programlarında derslerin %60’ının yüz yüze %40’ının uzaktan eğitimle, tezsiz yüksek lisans programlarında ise tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılması,

- Uzaktan eğitim yoluyla yapılan derslerin senkron olarak yapılması ve öğrencilerin derse devamının zorunlu olması,

-Derse kayıtlı öğrenci sayısı çok olan programlarda derslerin gruplara/şubelere bölünerek yapılması,

-Sınıf içi oturma düzeninde kişiler arasına en az 1 metre mesafe konulması,

-Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim olarak yapılacak derslerin liste ve ders programlarının ilgili akademik birimler tarafından hazırlanarak ders kayıt haftasından önce öğrencilere ilan edilmesi,

-Öğrenci, öğretim elemanı, diğer çalışanlar ve ziyaretçilerin yerleşkelere HES kodları sorgulanarak giriş sağlaması, en az 15 gün öncesinden iki doz aşı olmayanların yerleşkeye girmeden önce -haftada iki kez- en fazla 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi sonucu ibraz etmesi, HES kodu olmayan ve aşı olmamış olanların yerleşkelere alınmaması,

-Yemekhane ve kantinlerde Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili tedbirlerin alınması, sorumlu birim ve kişilerce tedbirlere uyulup uyulmadığının sıklıkla kontrol edilmesi,

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen “Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” ve “Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi”nin öğrenciler, öğretim elemanları ve diğer çalışanlarca incelenip belirtilen ölçüler ve kurallar çerçevesinde uygulamaların yapılmasının sağlanması kararlaştırılmıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri için hayırlı olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.