YEREL
Giriş Tarihi : 28-05-2022 09:34   Güncelleme : 28-05-2022 09:34

“Stratejik Plan Bir Üniversitenin Anayasasıdır”

“Stratejik Plan Bir Üniversitenin Anayasasıdır”

Artvin Çoruh Üniversitesinde “2023-2027 AÇÜ Stratejik Plan ve Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Farkındalık Oluşturulması Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesinde “2023-2027 AÇÜ Stratejik Plan ve Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Farkındalık Oluşturulması” adlı bilgilendirme toplantısı Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını RektörProf. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Bilgin, konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi:

“İdari ve akademik hizmetlerde farkındalık ve bilinç oluşturması, personelin birbirini tanıma fırsatı ve fikir alışverişi yapma imkânı sunması nedeniyle böylesi programlar önem taşımaktadır. Üniversitemizin geleceğini ilgilendiren stratejik plan doğrultusunda uygulamaların yürütülmesi hizmet kalite standardının sağlanması için Üniversitemiz çaba sarf etmektedir.Stratejik plan bir üniversitenin anayasasıdır. Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planına tıbbi ve aromatik bitkiler alanında yapılacak çalışmalar da eklenmiştir.Üniversitelerin her alanda markalaşması ve ihtisaslaşması mümkün değildir. Üniversiteler şehrin dinamikleri ve bölgenin coğrafi şartları gereğince belirli bir alanda ihtisaslaşma çalışması yürütmektedir. Artvin Çoruh Üniversitesi olarak bizler de ihtisaslaşma alanımız olan ‘tıbbi ve aromatik bitkiler’ sahasında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız kazandırmış bulunmaktayız. Bu alanda öncülük edecek bir üniversite olabilmemiz için tüm paydaşlarımıza sorumluluklar düşmektedir.‘Tıbbi ve aromatik bitkiler’ ihtisaslaşma faaliyetlerinin ikinci aşaması kent-sanayi ve üniversite iş birliklerinin kurulabilmesi yönündedir. Bu aşamada gerekli hazırlıkların tamamlanması ile birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim aşamalarına geçiş yapmış olacağız. İhtisaslaşma sahamıza dâhil bitkilerin üretimi ve değerlendirilmesi için pilot bölgeler oluşturmaya başladık.Marka değeri oluşturulması, kente ve bölgeye katma değerler sağlanabilmesi için tıbbi ve aromatik bitkiler ayrı bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Üniversitemizden beklentiler mevcuttur. “Tıbbi ve aromatik bitkiler” sahasında katma değeri yüksek, Üniversitemizin, kentin ve bölgenin tanıtımına katkı yapacak ürünler elde etmek Üniversitemizin görev ve sorumlukları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda tüm paydaşlarımızın farkındalık sahibi olması, kalite hizmet politikasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından ayrı bir ehemmiyete sahiptir.”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin’in konuşmasının ardından Kalite Yönetim Sistemi Alt Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aydın Güngör, “Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Farkındalık Oluşturulması” adlı bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

ISO 9001 TSE standardının oluşturulabilmesi için Üniversite olarak kalite çalışmalarında bir seferberlik başlatıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aydın Güngör, kurumsal kalite anlayışının durağan olmaktan ziyade gelişmeye açık, yenilenebilir ve dinamik özelliklere sahip olduğuna dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Güngör Kalite Güvence Sistemi, TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları, Üniversitemizde ISO 9001 Süreci Hazırlıkları ve Üniversite Kalite Politikaları konularında bilgilendirmelere yer verdi.

Kalite Koordinatörlüğü Kalite Sorumlusu Öğr. Gör. Bilge Ulutaş ise “ISO 9001 Standardı ve Dış Tetkik Süreci” konularında bilgilendirmelerde bulundu. Öğr. Gör. Ulutaş sunumunda “Kalite Değerler Politikası”, “Kalite Dokümanları Prosedür ve Süreçleri” ve “Dış Tetkik Sürecinde Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ön çalışmalar” konularına değindi.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bilal Hasanoğlu da 2023-2027 AÇÜ Stratejik Planı hakkında bilgilendirmelere yer verdi. Üniversitemizin “Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri”ne dikkat çeken Hasanoğlu, “Üniversitemiz Temel Performans Göstergeleri, Stratejik Plan Hazırlık Süreci, Strateji Geliştirme, Planlama Sürecinin Organizasyonu, Stratejik Plan Hazırlığında Temel Hedef ve Beklentiler ile Stratejik Plan Durum Analizi” gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu.