YEREL
Giriş Tarihi : 10-12-2021 17:34   Güncelleme : 10-12-2021 17:34

​Tehlike Arz Eden Hayvanlar Kayıt Altına Alınacak

​Tehlike Arz Eden Hayvanlar Kayıt Altına Alınacak

Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği tehlike arz eden Amerikan PitbullTerrier, DogoArgentino, FilaBrasilerio, Japanese Tosa, AmericanStaffordshireTerrier ve AmericanBully ırkı hayvanların 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmaları kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına izin verilecek.

Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda “Söz konusu hayvanların 7332 sayılı Kanun gereğince 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olmaları ve 14.01.2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmaları kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkân sağlanacaktır. Amerikan PitbullTerrier, DogoArgentino, FilaBrasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak sahipli AmericanStaffordshireTerrier ve AmericanBully ırkı köpeklerin de söz konusu tarihe kadar veteriner kliniklerinde kısırlaştırılmaları ve mikroçip ile işaretlenmeleri, sahiplerince kısırlaştırıldıklarına dair belge ile birlikte PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir. Aksi takdirde söz konusu hayvan sahiplerine 28. maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanacaktır” ifadeleri yer aldı.

7332 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bahse konu kanunun 5.maddesi kapsamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (l) bendi "Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır" şeklinde değiştirildi. Bu kapsamda, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine dair Tarım ve Orman Bakanlığınca ilgili kurum/kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından; Amerikan PitbullTerrier, DogoArgentino, FilaBrasilerio, Japanese Tosa, AmericanStaffordshireTerrier ve AmericanBully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendi.

14 Ocak 2022 Tarihine Kadar Kısırlaştırma Belgeleri Tarım İl Müdürlüğüne Verilmeli

Söz konusu hayvanların 7332 sayılı Kanun gereğince 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olmaları ve 14.01.2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmaları kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkân sağlanacak. Amerikan PitbullTerrier, DogoArgentino, FilaBrasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak sahipli AmericanStaffordshireTerrier ve AmericanBully ırkı köpeklerin de söz konusu tarihe kadar veteriner kliniklerinde kısırlaştırılmaları ve mikroçip ile işaretlenmeleri, sahiplerince kısırlaştırıldıklarına dair belge ile birlikte PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları önem arz etmekte. Aksi takdirde söz konusu hayvan sahiplerine 28. maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanacak.

“Hükümlere aykırı hareket edenlere 11 bin Türk lirası idarî para cezası verilecek”

Yine kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere, 11 bin TL idarî para cezası verilecek; belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilerek hayvanlara el konulacak ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.