YEREL
Giriş Tarihi : 09-07-2021 10:44   Güncelleme : 09-07-2021 10:44

Telafide Bende Varım Programı ve Açıklamaları

Bakanlık Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 11/06/2021 tarihli ve 26359669 sayılı yazısı gereği yazı ekinde gönderilen "Telafide Ben de Varım" Programı Usul ve Esasları doğrultusunda il genelinde bulunan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler, öğrenci velileri ve öğretmenler için 5 Temmuz- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında okul, ilçe ve il genelinde Faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Telafide Bende Varım Programı ve Açıklamaları

Faaliyetlerin düzenlenmesi için sırasıyla şu aşamalar izlenecektir:

* Bu faaliyetleri düzenlemek isteyen okullar https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde bulunan: "İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri İçin Faaliyet Girişi" kısmından giriş yaparak faaliyet tanımlaması yapabilirler.

* Faaliyet Girişini Okul-Kurum Müdürü, Baş Müdür yardımcısı, Müdür Yardımcısı ve Müdür Yetkili Öğretmen kendi MEBBİS şifreleriyle sisteme girerek yapabilir, İlçe ve il onay durumunu takip edebilirler. (Sistem girişlerinde sıkıntı yaşanıyorsa MEBBİS görevlendirmeleri kontrol edilmelidir.)

* Faaliyet Tanımlaması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

-İlk önce faaliyetin hedef kitlesi belirlenmelidir. (Öğrenci, Öğretmen veya Veli)

-Öğretmen için planlanacak faaliyetler Hizmet İçi Eğitim kapsamında, Veli için planlanacak faaliyetler Halk Eğitim Kursu olarak açılacaktır. (Modüle giriş yapılmadan planlanan faaliyetle ilgili İl/İlçe Hizmet İçi Eğitim Birimi ve Halk Eğitim Merkezi ile görüşülüp gerekli yazışmalar yapılacaktır.) Öğrenci için planlanan faaliyetler ise direk Modüle girilecektir.

-Faaliyetler planlanırken https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde bulunan standart planlar incelenmeli buna göre faaliyet seçimi yapılmalıdır.

-Faaliyetin Toplam ders sayısı mutlaka belirlenmeli ve Faaliyet Açıklama kısmına yazılmalıdır.

-Faaliyetin Toplam ders saati üzerinden haftada hangi tarih-gün-saatler arasında planlama yapıldığı belirlenmeli, toplam süre ile de uyumlu olan bu süreler Etkinlik tarih ve saat kısmına mutlaka girilmelidir.

-Faaliyetin yapılacağı yer açık bir şekilde belirtilmelidir.

-Faaliyetle ilgili yapılan açıklamalarda yazım hatası yapılmamalıdır.

-Faaliyet İrtibat Kişisi Mutlaka "Adı, Soyadı- Telefonu" şeklinde giriş yapılmalıdır.

* Faaliyetler daha sonra il ve ilçe onayına düşecek ve uygun olan faaliyetler sırayla ilçe ve il tarafından onaylanacaktır. (Modül üzerinden onaylanan faaliyetlerin açılabilmesi için gerekli onaylarının (Valilik/Kaymakamlık Onayı... vb.) alınması gerekmektedir.)

* En son il onayı verildikten sonra öğretmen görevlendirmeleri için öğretmenlerin MEBBİS den başvurularına açılacaktır. "MEBBİS-Başvuru İşlemleri-Telafide Bende Varım Başvuru İşlemleri-Faaliyet Görev Başvuruları"

* Faaliyet girişi yapan kurum MEBBİS üzerinden başvuru yapan öğretmenler arasında o faaliyeti düzenleme yeterliliğini kontrol ederek öğretmenleri görevlendirecektir.

* Öğretmen görevlendirme bölümünde MEBBİS den başvuru olmaz ise Diğer Personel kısmı kullanılarak Ücretli Öğretmenler ya da MEB dışında görev yapan öğretmenlere görev verilebilecektir. Milli Eğitim Personelinin görevlendirilmesinde (Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmen) kesinlikle Diğer Personel kısmı kullanılmayacaktır.

* Sistemde öğretmen görevlendirmeleri yapılan faaliyetler https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde bulunan haritaya yansıyacak ve öğrenci başvurularına açılacaktır.

* Faaliyetlerin tamamının açılması ve Kadrolu/Sözleşmeli öğretmen görevlendirmeleri ile ilgili Valilik Onayı alınacak. Fakat Milli Eğitim Personeli Dışından eğitmen yada Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri için Ücretli Öğretmen Görevlendirme mevzuatına uygun olarak Kaymakamlık onayı alınacaktır.

* Yeterli sayıda (Özel Eğitim Öğrencileri için düzenlenen Faaliyetler hariç en az 12 öğrenci) öğrenci başvurusu alınan faaliyetler ücret onayı alınarak başlatılacaktır.

* Yeterli sayıda öğrenci bulunamayan faaliyetler gerekçesi girilerek sistem üzerinden iptal edilecektir.

Hopa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü