YEREL
Giriş Tarihi : 03-11-2021 10:41   Güncelleme : 03-11-2021 10:41

“Türkiye'nin Halen Daha Orman Mühendisine İhtiyacı Var”

“Türkiye'nin Halen Daha Orman Mühendisine İhtiyacı Var”

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Güner, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesinin bugüne kadar, sayısız öğrenci yetiştirdiğini, Fakülte mezunlarının Türkiye’nin dört bir tarafında önemli yerlerde görev yaptığını belirtti.

Türkiye genelinde 12 orman fakültesinin olduğunu bunlardan birinin de Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sinan Güner,  “geldiğimiz noktada yetiştirdiğimiz öğrenciler gerçekten bizi gururlandırıyor, her gittiğimiz yerde Artvin Orman Fakültesi mezunları elle gösteriliyor, takdir ediliyor biz de bu durumdan gerçekten çok onur duyuyoruz.

“Silvikültür Orman Yetiştirme Demektir”

Orman fakültesinde 8 anabilim dalının olduğunu belirten Prof. Dr. Sinan Güner, “Orman mühendisliği bölümüne bağlı olarak bu anabilim dallarından bir tanesi de Silvikültür anabilim dalı. Silvi Latince'de orman, kültür de yetiştirmek anlamına gelmektedir.  Kısaca Silvikültür orman yetiştirme demektir. Biz biraz daha geniş bir tarifle yeni ormanların planlı olarak kurulması, doğada var olanlarla birlikte yetiştirilmesi, bakımı, gençleştirilmesi ve ormanların sağladığı fonksiyonların sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır şeklinde tanımlıyoruz Silvikültürü. Orman mühendisliği bölümünde Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı, Orman İnşaatı Jeodezi Fotogrametri Anabailim Dalı, Orman amenajmanı Anabilim Dalı, Havza Yönetimi Anabilim Dalı,  Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim dalı, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı  ve Orman Botaniği Anabilim dalıdır. Artvin Orman Fakültesi bünyesinde her anabilim dalında da yeterli sayıda yetişmiş öğretim elemanımız var.

“Orman mühendisi yetiştirirken dikkat ettiğimiz hususlar var; öğrencilerimize ilk önce ormanları oluşturan ağaçların bizler gibi bir can taşıdığını, nefes alıp verdiğini, bizlere yani insanoğluna fazlasıyla benzediğinden bahsediyoruz.  Ağaçlara zarar verilmemesi gerektiğini anlatarak işe başlıyoruz. Canlı bir varlık olmasının yanında ağaçların ekolojik ve ekonomik değerleri olduğunu anlatıyoruz. Sonrasında ağaçların bakım ya da gençleştirme amacıyla kesilmesinin bir zorunluluk olduğunu, yani ormanların sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini öğretmeye çalışıyoruz. Orman Fakültesindeki öğrenci olan arkadaşlarımız böyle bir ortamda yetişiyorlar. Mezun olduktan sonra da ülke olarak 83 milyonun sahip olduğu yaklaşık 22 milyon hektar civarındaki orman alanlarını parça parça onlara teslim ediyoruz. Ormanlarda olan ekosistemi bozmadan, sürdürülebilir bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri için öğretim anlamında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Orman Mühendislerinin işsiz kalma gibi bir sorunları bulunmamaktadır.

Gerçekten çok güzel ve bir o kadarda zevkle çalışabilecek bir mesleğimiz var. Orman mühendisliği bölümünden mezun olanların önünde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda ve bir çok diğer bakanlığa bağlı kuruluşlarda Orman Mühendisi, Orman İşletme Şefi,  üniversitelerde akademisyen ve piyasada serbest orman mühendisi olma gibi üç seçenek bulunmaktadır.  Orman işletme Şefi aynı zamanda yöneticidir. Makam aracı, silahı, lojmanı ve emri altında memurları, kâtibi sekreteri bulunmaktadır.  Doğada açık alanda ve büroda görev yapmaktadır.

Bugün üniversite sınavına yeniden girecek olsam yine orman mühendisliğini tercih ederdim.  Orman mühendisliği alanında mezun olan arkadaşlarımızın işsiz kalma gibi bir durumları yoktur. Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü 1100 adet orman mühendisi aldı. Yine alımların olması bekleniyor. 

“Türkiye'nin Halen Daha Orman Mühendisine İhtiyacı Var”

Bu yıl kontenjanlarımız ilk alımlarda dolmadı maalesef. Ancak ek yerleştirmelerle tamamlandı. Orman Fakültelerinin geneline baktığımızda Türkiye’deki diğer 11 fakültenin kontenjanları ilk yerleştirmelerde doldu. Artvin İlimizin belirli merkezlere uzak olması, Artvinli öğrencilerin il dışını daha çok tercih etmesi, sosyal medyadaki yurt ve ulaşım sorunu gibi olumsuz ifadeler nedenleriyle zaman zaman kontenjanları dolduramıyoruz.  Türkiye'nin halen daha orman mühendisine ihtiyacı var.  Günümüzde elli bin, yüz bin hektar gibi oldukça geniş alanları bir orman işletme şefi idare ediyor. Tek bir orman işletme şefinin bu kadar alanı idare etmesi çok zor, sorumluluk sahalarının düşürülmesi gerekmektedir.  Türkiye'de 22 milyon hektar orman alanı var. Bir orman işletme şefliğinin alanının beş bin hektar seviyesine indirilmesi için uğraşılar var. Ayrıca serbest piyasa da görev yapan serbest orman mühendisleri için iş çeşitliliği sürekli artış göstermektedir.

“Artvin Coğrafyasının Yüzde 57’si Orman Arazilerinden Oluşuyor”

Güner, “Artvin ormanlarına baktığımız zaman coğrafi olarak ilimizin yüzde 57'si orman alanlarıdır.  Orman alanları planlanırken ilke önce fonksiyonları yani kapsadığı değerleri tespit edilmektedir. Ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyo kültürel fonksiyonları bulunmaktadır ve orman alanları bu içerdiği bu fonksiyonlara göre ayrılmaktadırlar. Ekolojik ve sosyo kültürel orman alanlarında odun üretimi ikinci ve hatta üçüncü planda kalmaktadır. Ekolojik ve sosyo kültürel fonksiyonlu ormanlar daha çok toprak koruma,  çığ ve erozyon önleme, yöremizdeki yasak ormanlar, milli parklar, tabiat parkları, bilim ormanları ve kent ormanları gibi orman alanlarıdır. Ekonomik fonksiyonlu orman alanları gençleştirme ve bakım yapılan, odun üretilen, mantar, tıbbı, aromatik bitkiler, keçiboynuzu, fıstık vb ekonomik amaçlı odun dışı orman ürünleri üretilen alanlardır.

Artvin Ormanlarının %28’inde ağaç kesiliyor, %72’si ekolojik fonksiyonlu alan

Artvin ormanlarının yüzde 72'si ekolojik ve sosyokültürel orman alanları olarak ayrılmış durumdadır. Hatila Vadisi, Genya dağı,  Camili Biyolojik Rezerv alanı gibi. Bu ormanlarda kesim yapılmıyor. Bu ormanlarda eğer içerdiği fonksiyonu tehdit eden böcek, mantar, virüs gibi hastalıklar söz konusu ise; salgınların önlenmesi amacıyla tedricen kesimler yapılıyor. Özetle ekolojik ve sosyo kültürel fonksiyonlu alanlar korunuyor. Artvin Orman alanlarının %72 si bu türden orman alanlarıdır. Geri kalan %28’i ise ekonomik fonksiyonlu alanlardır.

Ormancılar ya bakım amacıyla ya da gençleştirme amacıyla ağaç keserler

Ekonomik fonksiyonlu alanlarda bakım ve gençleştirme yapılıyor. Yani ağaç kesilerek ondan elde edilen tomruk, yakacak odun vb. ürünler milli ekonomiye kazandırılıyor. Bu alanlardan olabildiğince yine doğayı en az etkileyecek şekilde dengeyi bozmadan kesimler yapılıyor.

Orman işletmelerinde şöyle bir mantık vardır. Sermayeye dokunulmaz. Sadece artan miktar alınır. Ekonomik fonksiyonlu ormanlar planlanırken ilk önce mevcut ağaç serveti hesaplanır. Yani orman işletme şefliği sınırları içerisindeki toplam ağaç sayısı ve bunların toplam hacmi hesaplanır. Ağaçlar büyüyen varlıklardır. Zamanlar hacimlerini artırırlar. Artım yaparlar. Servet hesabından sonra yılda yapacağı artım hesaplanır. Daha açık bir anlatımla 1000 m3 hacme sahip bir orman alanınız vardır.   Ormanı oluşturan ağaçların büyümesi ile bu hacim bir yıl sonra 1050 m3 olur. Ormancılar bu 50 m3’ü alırlar. 1000 m3 orada kalmaya devam eder. Bu miktar yani artan miktar alınmazsa ormanda sıkışıklık başlar ve hastalıklar, böcek zararları görülür ve bakım hiç yapılmazsa nihayetinde ormandaki ağaçlar toplu ölümlere kadar gider. Eğer bu miktardan fazla alınırsa sermaye azalmış oldur. Ormandan planlar yapılırken ve ormanlar işletilirken bu denge gözetilir.

 

Bir yılda ağaç servetinin % 0,007 si kesiliyor.

Bu bağlamda Artvin ormanları planlanırken %28’lik ekonomik fonksiyonlu alanlarda 57 milyon servet, 1,2 milyon yıllık artım hesap edilmiş, Plancılar yine eğimli, dik yamaçlara derin vadilere sahip Artvin şartlarını gözeterek 1.2 milyon m3 her yıl alınması gereken miktarı 400-500 bin m3 lere düşürmüşlerdir.  Yani planlara göre Artvin ormanlarından her yıl ortalama 400-500 bin m3 civarında ağaç kesilmesi planlanmıştır. Bu miktar toplam servetin %0,007’si,  ortalama yıllık artımın % 35’idir.   Yine vurgulamakta fayda var Artvin ormanlarında ekonomik fonksiyonlu orman alanlarında alınması gerekenin % 35’inin alınmasını öneriyor amenajman planları.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün geçmişten günümüze kadar gelen sürecini analiz ettiğimizde 10 yıl öncesine kadar her yıl alması gereken 400 bin m3 odunu almadığı,  o yıllarda ortalama 100 bin m3 civarında üretim yapabildiği, ancak son 4-5 yılda bu rakamın 400 – 500 bin m3 seviyelerine ulaştığını görüyoruz.   Bugünlerde ormanlar çok fazla kesiliyor gibi sosyal medyada yayınlar yapılıyor. Bunun nedeni orman idaresinin şimdilerde normal kesim miktarı seviyesine ulaşması olarak görülmelidir. Bununla birlikte sosyal medyada gösterilen bazı alanlarda gereğinden fazla kesim yapılmış olabilir, Bunu bütün bölgeye mal edilmemesi gerekir.