YEREL
Giriş Tarihi : 05-07-2021 11:54   Güncelleme : 05-07-2021 11:57

Üreticilerin Temmuz ayında yapması gerekenler

Temmuz ayında tarım ile uğraşan üreticilerin yapması gerekenler hakkında üreticilere bilgiler verildi.

Üreticilerin Temmuz ayında yapması gerekenler

Temmuz ayında tarla ziraatı, sebzecilik, meyvecilik, hayvancılık ve arıcılık hakkında yapılması gerekenler üreticilere anlatıldı.

Verilen bilgilere göre temmuz ayında tarla ziraatı yapanların dikkat etmesi gereken hususlar; “

-Hasadı yapılan hububat tarlalarında balya işleri de tamamlanır ve toprak işleme yapılır.

-İkinci mahsul olan bitkilerde ekimler tamamlanır.

-Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri

devam eder.

-Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.

-Hasat ve harman işleri ay boyunca yürütülür. Ambarlanır, saklanır, değerlendirilir” bunlar olduğu söylendi.

Sebzecilik ile uğraşan üreticilerin temmuz ayında yapması gerekenlerin ise;

“-Ayın ikinci yarısında hıyar ekili seralarda ürün değişimi başlar. Önceki dikilen sebze

fideleri sökülerek yerine yenileri dikilir.

-Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca devam eder. Gübre verilir.

-Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işleri yapılır.

-Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.

-Her çeşit sebzenin hasadı, ambalajı, pazara sevki ve ürün değerlendirmesi devam eder” olduğu açıklandı.

Meyvecilik ile uğraşanlar ise Temmuz ayında yapılması gerekenlerin;

“-Çay bahçelerinde 2.kesim çay hasadına başlanır.

-Kivilerde ayın sonlarına doğru yaz budamasına başlanır

-Erkenci armutlarda hasada başlanır.

-Genel olarak durgun göz aşısı başlar. Meyve seyreltme, su buharlaşmasını önleme

amacıyla filiz alma, yaprak yolma ve bazı dalların kesilmesi şeklinde budama yapılır.

-Sık sık sulama yapılır. Gübre şerbetleri de verilir. Ot alma ve çapalama işleri devam

eder.

-Bağlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve

hereklere bağlama işleri devam eder. Sulama, çapalama gibi bakım işleri yürütülür.

-Fındık koşnili ve her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir” olduğu açıklandı.

Hayvancıların ise yapması şu şekildedir.

“Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. Ahır

besisi yapılan bölgelerde ahırlar temiz, havalı bulundurulmalı ve dezenfeksiyon

yapılmalıdır.

-Hayvanlar her ne kadar meralarda besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından takviye

yemleme yapılır. Özellikle buzağılar ve kuzular için özel besleme yapılmalıdır. İlkbaharda

doğan kuzularda kırkım başlar.

-İlkbaharda erken yavru almak amacıyla ılık bölgelerde koç katımı yapılır.

-Çayırlar, yem bitkilerini hasadına devam edilir. Otlar kurutulur, balyalanır, toplanır ve

muhafaza edilir.

-Her türlü hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.”

Arıcılık faaliyeti yapan üreticilerin Temmuz ayında yapması gerekenler ise;

“-Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına dikkat edilir. Kovanlar sarsılmadan çiçeği bol

yerlere nakledilir.

-Zayıf kovanların birleştirilmelidir.

-Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

-Bal hasadına devam edilir” olduğu açıklandı.