YEREL
Giriş Tarihi : 15-12-2021 10:43   Güncelleme : 15-12-2021 10:43

Vali Fahri Doktor Oldu

Vali Fahri Doktor Oldu

Artvin Çoruh Üniversitesi rektörlüğü tarafından girişimcilik uygulamaları kapsamında Ulusal Sanayi Projeleri Destek Programı konferansı ve Vali Yılmaz Doruk’a fahri doktora takdimi programı gerçekleştirildi.

Ulusal Sanayi Projeleri Destek Programı konferansının da verildiği programdaIğdır Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma girişimcilik uygulamaları üzerine konuşma yaptı.

 

“Girişimcilik Alanlarında Üniversitelerimiz Köprü Görevini Üstlenmiştir”

Programda konuşma yapan Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, “Girişimcilikle ilgili, girişimcilik uygulamaları kapsamında, ulusal sanayi projeleri destek programları konusunda birkaç kelime ifade etmek istiyorum. Yeni teknoloji üretimi ve inovasyon ülkemizin önümüzdeki dönemde büyümesini ve istihdam kapasitesini arttırmasını sağlayacak önemli alanlardan biri olacaktır. Bu alanda iş yapan yenilikçi girişimcilerin ise Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında başrol oynayacaktır. Güçlü bir kurumsal kültüre sahip ve geleceği inşa etmeye odaklanmış olan Türkiye’nin yenilikçi kapasitesine ve teknoloji üretim gücüne katkı sağlayan üniversitelerimiz yenilikçi girişimci potansiyelimizi göstermekle kalmıyor, aynı zamanda da geliştirmeye yönelik stratejiler ve politika önerileri ile ortaya koyuyorlar. Dolayısı ile Türkiye’deki girişimciliğin güçlenmesinde, gelişmesinde ve küresel girişimcilik alanlarında üniversitelerimiz köprü görevini üstlenmiştir. Artvin Çoruh Üniversitemizin tıbbi aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olması dolayısı ile yapacağı çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Benzer bir misyona sahip komşu bir üniversite olan Iğdır Üniversitesinin değeri yüksek tarımsal ürünler alanında ihtisas üniversitesi seçilmiştir” dedi.

Fahri Doktora Unvanı Yılmaz Doruk’a

AÇÜ tarafından Fahri Doktora Unvanı Vali Yılmaz Doruk’a verildi.

Rektör Sıtkı Bilgin, Artvin’in daha ileri girmesi ve kalkınması adına yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı Vali Yılmaz Doruk’a Üniversite Senatosu kararıyla “Kamuda Girişimci Yöneticilik” alanında Fahri Doktora Payesinin verilmesi kararlaştırıldığını belirtti.

Rektör Bilgin, “Programda  Sayın Yılmaz Doruk, Valilik görevinin ötesinde Artvin iline sağladığı katkılarınyanı sıra Artvin’in tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanıtılması noktasında önemli katkılar sağlamıştır. Artvin ilinin bir ferdi olarak halkla iç içe olan Sayın Doruk, Artvin’in gerek eşsiz doğasından kaynaklanan yüksek turizm potansiyeli gerekse Çoruh Nehri’nin eşsiz barajlarıyla şehrin kalkınması adına gerçekleştirdiği projeler ile Artvin’in gelişmesine ve daha iyi bir refah seviyesine ulaşmasına önem ve öncelik vermiştir. Bu doğrultuda Baraj gölü üzerinde gerçekleştirilen gök kuşağı balık üretimi ile Japonya’ya yapılan ihracat ile bölgeye ciddi anlamda katma değer sağlanmaktadır. Ayrıca “Hayat veren baraj, Hayat dolu şehir” ülküsü Artvin Valiliği koordinasyonunda uygulamaya koyulan Çoruh İskeleleri Projesi kapsamında İbrikli Marina’nın inşası tamamlanmıştır. “Artvin Markalaşma Projesi” kapsamında üretilen Artvin’e özgü sembol ve tasarımlardan oluşan Artvin hatıralık ve hediyelik eşyalar İbrikli İskele Tesislerinde yer almaktadır. Ek olarak söz konusu bu tesiste Artvin’in yemek kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayan yaklaşık 400 çeşit yemek menüsünden oluşan Gastroloji müzesi de bu bağlamda hizmet sunmaktadır” diye konuştu.

“Bu Onur Hepimize”

Artvin Çoruh Üniversitesi Tarafından gerçekleştirilen programa katılan ve Fahri Doktora Ünvanı alan Vali Yılmaz Doruk, “Artvin, eşsiz tabiatı, insanı ve diğer tüm değerleriyle her şeyin en iyisini hak eden bir il olduğunu Artvin’e en iyi şekilde hizmet edebilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Millete tepeden bakan bir anlayışla değil, hizmet odaklı anlayışla mümkün olduğunun bilincinde olduklarını belirten Vali Doruk, Bildiğiniz gibi 3 yılı aşkın bir süredir bu nadide şehre en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösteriyoruz. Fatih Sultan Mehmet, şöyle diyor:“hüner, bir şehir bünyad etmektir, reaya kalbin abad etmektir”hem şehirleri hem gönülleri abad etmenin, millete tepeden bakan bir anlayışla değil, hizmet odaklı anlayışla mümkün olduğunun bilincindeyiz.Bu suretle kurumların etkin yönetilmesi yanında hizmet verilen şehrin kalkınmasınada katkı sunulmaktadır.Şüphesiz bu sonuçlara ulaşmada yönetimin yapısı ve hakim yönetim anlayışı önemli rol oynamaktadır.Hızla değişen ve küreselleşen dünya, her alanda olduğu gibi kamusal alanda da daha aktif ve verimli bir yönetim şeklini zorunlu kılmıştır.Sonuç olarak ülkeler kendi tarihsel, toplumsal, kültürel farklılıklarına bağlı farklı modeller ortaya koysalarda; esas itibariyle toplumsal ekonomik gelişmeyi sağlayacak hızlı, verimli, esnek sonuç odaklı bir yönetsel yapı kurmak ihtiyacı duymuşlardır.Aksine rekabetin her alanda yaşandığı günümüz dünyasında katı kuralcı hiyerarşik biçimselliği önceleyen usulleri esasın önüne koyan yönetim anlayışı ile ayakta kalınamayacağı açıktır. Zira devlet; güvenlik, adalet, savunma hizmeti vermenin ötesinde sosyal hizmet faaliyetleri genişlemiş ekonomik ticaret alanları başta özel sektör faaliyet alanıyla olabildiğine içiçe yapıya dönüşen örgütler olmuşlardır. Bu durumda yapılması gereken bu iki alanın uyumlu bütünleşmesini sağlayacak yönetim anlayış ve yapısını kurmaktır ki literatürde.Girişimci yönetim kavramı bu noktada ön plana çıkmaktadır.İşte 80’li yıllarda başlayan liberalleşme (her alanda) ve parelel olarak ülkemizde de kamusal alanda başta mali, finans ve ekonomik yapılar olmak üzere dönüşüm başlamış 2000’li yıllarda da sayın cumhurbaşkanımızın kamu yönetimi alanında uygulamaya koyduğu reformlar sayesinde ülkemiz adeta kabuk değiştirmiştir.Benim şahsi kanaatim; bu dönemde yönetim yapısındaki değişimden daha önemlisi yönetim anlayışında getirdiği dönüşüm hatta yönetici profilindeki dönüşümdür. Bu sayede büyük güçlü dünya’da yer edinen saygın bir Türkiye kurma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bizler de devletimizden aldığımız güçle Artvin’imize ve ülkemize hizmet etmenin gururunu yaşadık yaşıyoruz.Az önce ifade ettiğim anlayışla ilimize süreklilik arz eden kalıcı eserler kazandırmak için gayret ediyoruz.ŞüphesizArtvin, eşsiz tabiatı, insanı ve diğer tüm değerleriyle her şeyin en iyisini hak eden bir il.Ülkemizin bu nadide iline en iyi şekilde hizmet edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sözlerime burada son verirken özellikle belirtmek istiyorum, ülkemizin yeşil üniversitesi ArtvinÇoruhüniversitesindenfahri doktora unvanı almak benim için çok büyük bir şeref.Şahsımı bu payeye layık gören değerli rektörüm nezdinde tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.