YEREL
Giriş Tarihi : 28-05-2022 09:44   Güncelleme : 28-05-2022 09:44

"Vatana Örgütlü İhanetin Yıldönümü”

Demokrat Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Çil, 27 Mayıs 1960 Darbesi’nin 62’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Çil mesajında, “27 Mayıs Darbesi'ni gerçekleştirenler ve darbeye destek verenler bu ihaneti ifa edenlerdir” dedi.

Demokrat Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Çil mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kişilerin kendi menfaatlerini mensup oldukları devletin, milletin, vatanınmenfaatlerinden önde görmeleri, kendi menfaatlerini muhafaza etmek üzereçalışmaları kuşkusuz ki devlete, millete ve vatana ihanet demektir. İşte, 27 MayısDarbesi'ni gerçekleştirenler ve darbeye destek verenler bu ihaneti ifa edenlerdir.27 Mayıs günü bir darbeyi anmaktan ziyade bu ihaneti yapanları, bu zihniyetisavunanları telin etme günü olmalıdır.Hatta 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kayıtlara ‘27 Mayıs 1960: Vatanaörgütlü ihanetin yıldönümü’ şeklinde geçmelidir.

"Türk Demokrasisi milletten gasp edilenleri yeniden kazanmak ile meşgul"

Türk Demokrasi Tarihi maalesef bir "gelişim" eğrisine sahip olmamıştır. 27 Mayıs AskeriDarbesi, en anlamlı şekli ile tarif edecek olursak "darbelerin anası" Türk Demokrasiserüvenini bir "onarım" düzlemine oturtmuştur.Demokratikleşme, dünyanın birçok yerinde kazanımların arttırılmaya çalışıldığı birdüzlemdedir. Ancak Türkiye'de 27 Mayıs'tan başlayarak "kayıpların tazmini" şeklindesüregelmiştir.Tanzimat Fermanı'ndan bu yana, çeşitli şekillerde kesintiye uğrayan demokratikleşmegayretleri, 27 Mayıs'ta en büyük darbeye maruz kalmıştır. Sonrasında bir günde gaspedilen hakların yıllara yayılan biçimde yeniden temin edilmesi için uğraşılmıştır.Türk Demokrasisi yazıktır ki 62 yıldır, bir taraftan zihinlerde darbeleri bir seçenekolarak barındıran hayli sorunlu düşünce yapısı ile diğer taraftan ise bu düşmancaeylemin milletten gasp ettiklerini yeniden kazanmak ile meşgul.Cumhuriyet'in ve Kurucu Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef tayinettiği gelişmişlik düzeyi söz konusu olduğunda ise bu meşguliyet muhakkak surettebüyük bir kayıptır. Zira milletlerin yarış halinde olduğu böyle bir dönemde, halen 62yıl önce gasp edilen hakları yeniden temin etmeye çalışmak, bu yarışta bizlerifazlasıyla geride bırakmaktadır.

"Darbeleri telin etmenin en iyi yolu demokrasiyi tesis etmektir"

15 Temmuz Hain FETÖ darbe girişimi gibi bir travma sonrası, bugün, milletimize"darbe" dendiğinde akıllarında beliren imgelerin, resimlerin ne olduğunu sorsak;şüphesiz ki kahir ekseriyeti silahları, tankları ve maalesef darbelerde araç halegetirilmiş postalları sayacaklardır. Bu imgelerin tamamı yalnızca birer araçtır.Darbeciler, darbeyi kendileri için bir "çıkış" gören hastalıklı zihinlerdir. Onlar dünyanınbirçok yerinde fiziki güç unsurları ile "açık darbe"ler yapmışlardır. Türkiye'de süreç hepbu şekilde işlemiştir. Demokrasilerin akamete uğramasına sebep olan müdahaleleriçinde en bilineni de bu araçlarla yapılan müdahalelerdir.

"Demokrasilerin teminatı işleyen adalet ve hukuk sistemidir"

Anayasal düzenin işlemesini engelleyen, vatandaşların hak ve hukukunu "muktedirolana" karşı muhafaza etme vazifesindeki hukuki düzeni tahrip eden, yasama organıolan Meclisin işlemesini ve görevlerini engelleyen ya da hükümeti ortadankaldırmaya yeltenen her hareket "darbe" olarak nitelenebilir.İşte bu nedenle darbeler yalnızca silahı, tankı, topu, tüfeği araç etmez. Çeşitli araçlarkullanılarak gerçekleştirilebilir denenebilir.Temelde demokrasileri bir "rıza rejimi" olarak açıklayabiliriz. Milletin rızasını baskıaltına alacak, çeşitli baskı unsurları ile gasp edecek her bir yöntem aslında darbedir.Demokrasilerin teminatı işleyen bir adalet sistemi, işleyen bir hukuk sistemidir.Unutulmaması gerekir ki; güçlü bir anayasa, güçlü bir yasama organı, gücünü milletinrızasından alan ve temsilde adaleti sağlayarak gücünü tahkim eden bir hükümetinvarlığı, darbelerin yokluğuna tekamül edecektir.27 Mayıs ve sonrasında yaşanan darbeleri telin etmenin birincil yolu; darbe fikrinizihinlerden silecek ve buna cesaret etmeyi düşünenlerin cesaretini kıracakdüzenlemeleri hayata geçirmektir.Milletimizin üzerinde hiçbir güç olmamalıdır. Ancak bunu sağlayacak bir düzenlemeile demokratik düzeni tesis etmek mümkündür.Bu düşüncelerle başta Şehit Başvekilimiz Adnan Menderes ve Bakanları HasanPolatkan ve Fatin Rüştü Zorlu olmak üzere 27 Mayıs Darbesi'ne maruz kalmışDemokrat Kadroları rahmetle anıyorum.”