YEREL
Giriş Tarihi : 21-04-2021 12:11   Güncelleme : 21-04-2021 12:14

Yorulmadık mı?

Türk Eğitim Sen Artvin Şube başkanı İsrafil Bayrak vergi, harç ve paylarla ilgili açıklama yaptı.

Yorulmadık mı?

Vergi, harç ve payların çoklığunun insanları zorladığına vurgu yapan Bayrak, toplam 17 kanunda 53 vergi, harç ve paylar ile ödenen vergi, harç ve payların insanları fazlasıyla yorduğunu belirtti.

Vergi, harç ve payları açıklayan Bayrak şu ifadelere yer verdi.

Liste şöyledir:

Gelir Vergisi Kanunu ve gelir vergisi,

Kurumlar Vergisi Kanunu ve vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Katma değer vergisi,

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Özel tüketim vergisi,

Gider Vergileri Kanunu,

Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

Özel iletişim vergisi,

Konaklama vergisi,

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,

Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

Şans oyunları vergisi,

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Dijital hizmet vergisi,

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Veraset ve intikal vergisi,

Damga Vergisi Kanunu veDamga vergisi,

Gümrük Vergisi Kanunu ve Gümrük vergisi,

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Motorlu taşıtlar vergisi,

Emlak Vergisi Kanunu ve Emlak vergisi,

Değerli konut vergisi,

Değerli Kâğıtlar Kanunu ve Değerli kâğıt bedeli,

Harçlar Kanunu ve Yargı harcı, Noter harcı,

Vergi yargısı harcı,

Tapu ve kadastro harcı, Konsolosluk harcı,

Pasaport,

ikamet tezkeresi,

çalışma izni muafiyeti,

vize ve harcı,

Gemi ve liman harcı,

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı,

Trafik harcı,

Belediye Gelirleri Kanunu ve İlan ve reklâm vergisi,

Eğlence vergisi,

Haberleşme vergisi,

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi,

Yangın sigortası vergisi,

Çevre temizlik vergisi,

İşgal harcı,

Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı,

Kaynak suları harcı,

Tellallık harcı,

Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı,

Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı,

Bina inşaat harcı,

Kayıt ve suret harcı,

Altyapı kazı izni harcı,

Parselasyon harcı,

İfraz ve tevhid harcı,

Plan ve proje tasdik harcı,

Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı,

Yapı kullanma izni harcı,

İşyeri açma izni harcı,

Muayene, ruhsat ve rapor harcı,

Sağlık belgesi harcı,

Yol harcamalarına katılma payı,

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı,

Su tesisleri harcamalarına katılma payı,

Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ve yurt dışına çıkış harcı,

Toplamda 17 kanunda, 53 vergi, harç ve pay........