YEREL
Giriş Tarihi : 09-06-2022 11:56   Güncelleme : 09-06-2022 11:56

Yusufeli Sorunları Akşener’e Raporlandı

Yusufeli Sorunları Akşener’e Raporlandı

İYİ Parti Yusufeli İlçe Başkanı Recep Akyürek, partisinin il ve ilçe başkanları ile birlikte Ankara’da genel merkezi ziyaret etti. Ziyarete Yusufeli Baraj inşaatı ve yeni yerleşim yeri sorunlarını Meral Akşener’e ileten Akyürek, burada ilçe sorunlarını hazırladığı raporun sunumunu gerçekleştirdi.         

Yeni yerleşim yerinde konut ve iş yerlerinin kurasının bir yıl önce çekildiğini ancak konutların fiyatlarının henüz açıklanmadığını aktaran Akyürek, “Yapılmakta olan Yusufeli Barajı göl alanı nedeniyle Yusufeli İlçe merkezinin  tamamı  ile  12  köyün  tamamı  ve  16  köy  ise  kısmen ( ev  ve  arazileri)  etkilenmektedir. Bu  nedenletamamen  etkilenen  ilçe  merkezi ve  köylerde yaşayan insanlar  ile  tüm işyerleri  baraj  göl  alanından etkilendiklerinden dolayı  mevcut  ilçenin güney- batısında  yer  alan  dağlık  alanın  kısmen  düzleştirilmesi  sonucu  oluşturulan  alana   devlet  eliyle  iskan kapsamında  yerleştirileceklerdir.  Bu  kapsamda  yapılan yeni  ilçe  yeri  çalışmalarında  yapılan  konut  ve  işyerleri   5  yıl  ödemesiz  15  yıl  vade  ile  vatandaşa  satılacaktır. Bu  işyeri  ve konutların kuraları 13.07.2021  tarihinde  çekildiği  halde  bu  güne  kadar  işyeri  ve konutların  fiyatları  belirlenmediği  gibi halen  dahi  hak sahipleri  ile sözleşme  dahi imzalanmamıştır. Bu sürecin  uzaması  konusunda  yöneticiler  tarafından  tek  bir  açıklama  dahi  yapılmamıştır. Ayrıca  bu ay içerisinde  hak sahibi  olup   kuraya  dahil edilen ve  kendilerine  konut  hakkı  verilen 87  kişinin  hak sahipliğinin  iptali  için  yeni  bir  çalışma  başlatıldığını da öğrenmiş  bulunmaktayız.  Yine bu  işyeri  ve konutlarının  yapıldığı  yeni  ilçe  yeri  ve  yeni  köy  yerleri  sarp  kayalıklar  düzleştirilerek  yapılmaktadır.  Arazi  yapısının  sınırlı  olması  nedeniyle   yörenin  yaşam  kültürüne  uyulmadan binalar  ve  işyerleri  yapılmıştır.  Bu  bina  ve  işyerlerinin  proje ,  plan ve yapım  aşamasında  yöre  halkının  bu proje ve  binaları  görme  şansı olmamıştır. Adeta  halktan  gizlenerek  plan ,  proje  ve  inşaat  çalışmaları  yürütülmüştür. Bu süreçte  sivil  toplum  örgütleri  ve  halk inşaat  alanına  alınmamış   ve  inşaat  alanına  girilmesinin  riskli  olduğu  gerekçesi  ile girişleri   engellenmiş olup  binaların  standartlara  uygun yapılıp  yapılmadığını  denetleme şansı  olmamıştır. Yine  ilçenin  tamamı  TOKİ  kuruluşu   tarafından planlanmış  olup  bu  nedenle  iskan kanunu  kapsamında  hak  sahibi  olanlar  dışındakilere  arsa ve  işyeri  imkanı sağlanmamıştır. Bu  kişiler kendi  imkanları  ile  konut  ve  işyeri  yapmak  isteseler  dahi  kendilerine  herhangi  bir  alan  gösterilmemekte  ve  adeta  ilçenin  gelişmesinin  önüne  set  çekilmiş  durumdadır. Yine  doğduğundan beri  ilçede  yaşayan insanların  2014  yerel  seçimleri  nedeniyle  adreslerini   muhtarlık  seçimleri  için kısa  süreliğine köye  taşımaları  durumu en  çok  hak  sahipliğinden elenme  kriteri  olarak  insanların  karşısına  çıkan bir  durumdur. Yine yeni  ilçenin  kurulduğu  alanın coğrafi  yapısı gereği  ilçenin  ortalama  eni 200-400 metre  aralığında  iken ilçenin  bir  uçtan diğer  uca  uzunluğu  8 km  uzunluğunda  ince  uzun bir  ilçe  planlanmış  ve ilçe  4  ayrı  bölgede  inşa edilerek  ilçe  bütünlüğü  koparılmıştır” dedi.

Akyürek, ilçe esnafının yüzde 665’ini kapsayan anket çalışması yaptıklarını aktararak sonucu Akşener İle paylaştı. Rapor sonucunun bir kısmını Akyürek şöyle açıkladı: “İlçede  en  güncel  konu  olarak ilçede  yaşayan bir  çok  kişiye  yeni  ilçede  konut  hakkı  tanınmadığı ,  ilçede  esnaflık yapan kişilerin  yarısından  fazlası  ile Ticaret  odasına  kayıtlı  80  civarında şirkete  hiç  işyeri  tanınmadığı  yer  gösterilmediği ,  mevcut  otellerin   hiçbirisinin yapılmadığı , fırın ve  bir  çok  farklı meslek  kuruluşuna  ait  bina  ve  işyerleri  yapılmadığı , okulların  yapımına  yeni  başlandığı ,  altyapı  yapılmadığı ,  içme  suyu  getirilmediği,  yollar  ve  çevre  düzenlemesi  yapılmadığı  halde  ilçenin  temmuz  2022  tarihinde  taşınması  için  idare  ve  siyasi  iktidar  yetkililerinin  halk  üzerinde  kurdukları  baskı  büyük  tepki  çekmektedir.  Halk  ile   görüşmelerimizde   halkın  % 90’  lık  bölümü  taşınmanın  2023  yaz  ayında  yapılmasını  talep  etmektedir. Bölge  inşaat   faaliyetleri devam ederken  ve  hiçbir  altyapı  yapılmamış  iken  halkın  ve  kurumların  yeni  ilçeye  taşınmaya  zorlanması  halkın  aşırı  tepkisini  çekmektedir. Yeni  ilçede  yapılan  işyerleri  , mevcut İlçe de esnaflık ve  ticaret yapan  kişilerin  mevcut  işyerlerinin  mevkisi , büyüklükleri, kullanış  amacına  uygun  olmayacak  şekilde  tek  tip  yapılan  işyerleri  ile  yine  yaptığı iş  gereği  depoya  ihtiyaç  duyan  esnafın   depo  taleplerinin  dikkate  alınmaması  mevcut  esnafın  iş  ve  ticaretlerini  yeni ilçede devamettirmelerini olumsuz  yönde etkileyecek  hatta  birçoğunun  iflasına  neden olacaktır.  Yıllardır   yaptığı  işi  dikkate almadan yapılan işyerlerinin  kullanımı  mümkün olmadığından  esnaf  yıllardır  yaptığı   işi  değiştirmek  durumunda  kalacak  bu  ise  hem  emek  israfına  neden  olacak  hemde  ilçenin  bütünlüğü  kaybolacaktır.İlçemizde şu anda  faal  esnaflık ve  ticaret   yapan ve hak  sahipliği  tespitinin yapıldığı  2011- 2014 tarihleri arasında ikamet  şartı ve  diğer  sebeplerle  hak sahipliğinden yararlandırılmayan esnaflara hak sahipliği verilmemesi  nedeniyle  2011-2014  tarihlerinde  ilçede  esnaflık yada  ticaret  yaparken   vefat eden, çeşitli  sebeplerle  ticareti  terk edenler  ve  işyeri  mülkiyeti  bulunması  nedeniyle  belki 50  yıldır  ilçeye uğramamış  kişiler hak  sahibi  iken  fiilen  esnaflık ve  ticaret  yapanların yaklaşık  %60’ı yeni  ilçede  işyeri  ve  ev  imkanı  sağlanmadığı  için   ciddi  şekilde  mağdur  olacaklardır. Bu  kişilerin  mağduriyeti ilçenin yeni  yerindeki  ticari  hayatını  çok olumsuz  etkileyeceği  gibi  ciddi  bir  nüfusun  devlet eliyle   ilçe  dışına sürgün edilmesi  anlamı   taşıyacaktır.Konut maliyetlerinin belirlenmesi ve belirlenecek bedeller esas alınırken mevcut genelgeye göre maliyet üzerinden değil bir emekli maaşından başkaca geliri olmayan bir ailenin ödeme yapabileceği şekilde taksit bedellerin belirlenmesi genel olarak  hak sahiplerince  talep edilirken  konut  kuralarının çekilmesinden  itibaren yaklaşık 1 yıl  geçmiş  olmasına rağmen  konut  fiyatlarının henüz  belirlenmemiş olmasıda  halkımızda  gelecek  endişesi  yaratmaktadır. Mahallelerde( Hasanağa , Arıklı, Ahalt, Kazımkarabekir, Bağözü  mahalleleri ) yaşayan insanlar  uzun yıllara  dayanan komşuluk  ve  akrabalık ilişkileri  nedeniyle   manevi  olarak birbirine  bağlı  olup  huzur  içerinde  ve  sosyal bir dayanışma içerisinde  yaşamaktadırlar. Yusufeliİlçesinin yeniyerleşim yerine1 ay içerisinde taşınması için planlama yapılmaktadır.  Bu sebeple   bu raporda belirttiğimiz hususların yerinde tespiti   açısından komisyon oluşturularak yerinde inceleme yapılmasını istiyoruz.”