YEREL
Giriş Tarihi : 22-04-2022 11:09   Güncelleme : 22-04-2022 11:09

ZEKAT, İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN BİRİDİR

ZEKAT, İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN BİRİDİR

Vaiz Abdurrahim Coşkun’ dan “ZEKAT AÇIKLAMASI”

İl Müftülüğü Cezaevi Vaizi Abdurrahim COŞKUN, Gündem Artvin Gazetesine  yaptığı açıklamada, “Zekat; İslam dininin temel ibadetlerinden biri olup, hicretin ikinci yılında, oruç ibadetinden sonra farz kılınmıştır. Meşruiyeti; Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. “ dedi. Coşkun şunları söyledi; Zekât,sözlükteartma,çoğalma,arıtma,övgüvebereketgibianlamlara gelmektedir. İslami terminolojide ise zekat; zengin sayılan Müslümanların, mallarının belli bir bölümünü, karşılıksız olarak, dinen belirlenmiş olan yardıma muhtaç kimselere vermeleri demektir.

Zekat; İslam dininin temel ibadetlerinden biri olup, hicretin ikinci yılında, oruç ibadetinden sonra farz kılınmıştır. Meşruiyeti; Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Kur’an’da zekat emri; “namaz kılın zekatı verin” şeklinde, namazla birlikte, birçok yerde tekrarlanmıştır4. Hz. Peygamber ise; “islam beş esas iizerine kurulmuştur. Bunlar; Allah’tan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed’in  O’nun  elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır” buyurarak, zekatin dindeki yerinibe1irtmiştir. Bütün İslam alimleri de zekatın İslam’ın tememl esaslarından biri olduğu hususunda fikir birliği içerisinde olmuşlardır.

Zekat yükümlüsü olabilmek için, kişinin Müslüman olması, temyiz gücüne sahip ve ergenlik çağına girmiş olması, hür olması ve dinimizin belirlemiş olduğu zenginlik şartlarına sahip olması gerekir. Zekat verilecek mallarda da bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar kısaca şu şekildedir: Malın tam mülk olması, Malın nami yani artıcı özelliğe sahip olması, Malın asli ihtiyaçlardan fazla olması, malın nisab miktarı kadar fazlalığa sahip olması, malın borç karşılığında olmaması ve malın üzerinden bir yıl geçmesi şartları söz konusudur.

Zekat ibadetinin sahih bir şekilde yerine getirilmesi için 2 tane sıhhat şartı aranmaktadır. Bunlar: Niyet ve Temliktir. Her ibadette olduğu gibi zekat ibadetinde de niyet şarttır. Kişi zekat verirken ya da zekat mallarını ayırırken, zekata niyet etmelidir. Temlik ise; Zekatı ehil olanlara vermek ve zekat malını kişinin mülkiyetine geçirmektir.

Zekatın kimlere verileceği tevbe suresi 60. Ayette 8 sınıf insan olarak belirlenmiştir. Söz konusu ayet şu şekildedir: “Sadakalar (zekatlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Zekatın ayette sayılan 8 sınıf insan dışında kalan kişilere ve tüzel kişiliklere verilmez. Zekat; kişinin bakmakla yükümlü olduğu ana-baba-eş-çocuk-dede ve ninelere, zengin olanlara ve Müslüman olmayanlara verilmez. Bununla beraber cami, okul, köprü ve yol yapılacak yerlere de verilmez. 

Zekat verilecek mallar hususu da malın cinsine ve sınıfına göre ayrılmıştır. Özetle bahsedecek olursak:

Hayvanlardan; koyun, keçi, sığır ve develerden, Paradan: altın, gümüş ve altın veya gümüşün nisap miktarına ulaşmış nakit paralardan, toprak mahsullerinden, ticaret mallarından ve zinet eşyalarından dinimizce belirlenmiş miktar ve sayılarda verilir.